Giáo Dục

Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 47: Ánh sáng cần cho sự sống


Giải Vở bài tập Khoa học lớp 4 bài 47

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 4 bài 47: Ánh sáng cần cho sự sống có đáp án chi tiết cho từng bài tập trang 65 VBT Khoa học 4 tập 2 giúp các em học sinh nắm được các kiến thức khoa học lớp 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Khoa học lớp 4 bài 47

Bài 1. (trang 65 VBT Khoa Học 4): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Bạn đang xem: Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 47: Ánh sáng cần cho sự sống

1.1 Nhận xét cách mọc của các cây ở hình 1 trang 94 SGK:

a) Những cây này đều mọc thẳng

b) Những cây này vươn về phía bóng tối

(c) Những cây này đều vươn về phía ánh sáng của ngọn đèn

1.2 Các bông hoa ở hình 2 trang 94 SGK có tên là hoa hướng dương vì:

a) Những bông hoa này đều quay về một phía

b) Những bông hoa này trong giống mặt trời.

(c) Những bông hoa này đề hướng về phía mặt trời.

Lời giải:

1.1 Nhận xét cách mọc của các cây ở hình 1 trang 94 SGK:

c) Những cây này đều vươn về phía ánh sáng của ngọn đèn

1.2 Các bông hoa ở hình 2 trang 94 SGK có tên là hoa hướng dương vì:

c) Những bông hoa này đề hướng về phía mặt trời

Bài 2. (trang 65 VBT Khoa Học 4): Quan sát hình 3 và hình 4 trang 95 SGK và hoàn thành bảng sau:

Lời giải:

Hình

Dự đoán cây nào sẽ xanh hơn

Giải thích

3

Cây xanh tốt hơn

Có ánh sáng mặt trời

4

Cây không xanh tốt hơn

Không có ánh sáng mặt trời

Bài 3. (trang 65 VBT Khoa Học 4): Điều gì sẽ xảy ra đối với thực vật nếu không có ánh sáng?

Lời giải:

– Không có ánh sáng, thực vật sẽ mau chóng tàn lụi vì chúng cần ánh sáng để duy trì sự sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button