Giáo Dục

Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 50, 51: Nóng, lạnh và nhiệt độ


Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 50, 51

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 4 bài 50, 51: Nóng, lạnh và nhiệt độ có đáp án chi tiết cho từng bài tập trang 68, 69 VBT Khoa học 4 tập 2 giúp các em học sinh nắm được các kiến thức khoa học lớp 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Khoa học lớp 4 bài 50, 51

Bài 1. (trang 68 VBT Khoa Học 4): Ngâm một bình sữa đã lạnh vào cốc nước nóng.

Bạn đang xem: Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 50, 51: Nóng, lạnh và nhiệt độ

Lời giải:

a) Sử dụng các từ: cốc nước nóng; bình sữa để điền vào chỗ … trong các câu sau cho thích hợp

– Vật nóng hơn là: cốc nước nóng.

– Vật lạnh hơn là: bình sữa.

– Vật có nhiệt độ thấp hơn là: bình sữa

– Vật có nhiệt độ cao hơn là: cốc nước nóng.

b) Đánh dấu x vào ô trống trước những kết luận đúng.

Bài 2. (trang 68 VBT Khoa Học 4): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

2.1 Nhiệt độ nào sau đây có thể là nhiệt độ của một ngày trời nóng?

a) 10oC

(b) 38oC

c) 100oC

d) 300oC

2.2 Chạm tay vào một vật lấy từ tủ lạnh ra, tay ta thấy mát lạnh. Đó là vi:

a) Nhiệt lạnh từ vật đã truyền vào tay ta làm ta thấy lạnh

b) Có sự truyền nhiệt từ tay ta sang vật nên tay ta cảm thấy lạnh

c) Nhiệt lạnh từ vật truyền tới tay ta làm mất bớt nhiệt nóng ở tay ta, vì vậy tay ta thấy lạnh

(d) Nhiệt lạnh từ vật đã truyền vào tay ta đồng thời nhiệt nóng từ tay ta truyền tới vật, vì vậy tay ta thấy lạnh

2.3 Thí nghiệm được mô tả trong hình dưới đây cho ta biết:

a) Nước bay hơi

b) Nước có thể thấm qua một số vật

(c) Nước nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi

Lời giải:

2.1 Nhiệt độ nào sau đây có thể là nhiệt độ của một ngày trời nóng?

(b) 38oC

2.2 Chạm tay vào một vật lấy từ tủ lạnh ra, tay ta thấy mát lạnh. Đó là vì:

(d) Nhiệt lạnh từ vật đã truyền vào tay ta đồng thời nhiệt nóng từ tay ta truyền tới vật, vì vậy tay ta thấy lạnh

2.3 Thí nghiệm được mô tả trong hình dưới đây cho ta biết:

(c) Nước nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi

Bài 3. (trang 69 VBT Khoa Học 4): Tại sao khi đun nước ta không nên đổ đầy nước vào ấm?

Lời giải:

– Tại vì nếu đổ đầy nước, khi đun sôi nước sẽ tràn ra ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button