Giáo Dục

Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 59: Nhu cầu chất khoáng của thực vật


Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 59

Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 59: Nhu cầu chất khoáng của thực vật có đáp án chi tiết cho từng bài tập trang 78, 79 VBT Khoa học 4 tập 2 giúp các em học sinh nắm được các kiến thức khoa học lớp 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Khoa học lớp 4 bài 59

Bài 1. (trang 78 VBT Khoa Học 4): Quan sát hình 1 trang 118 SGK và hoàn thành bảng dưới đây theo yêu cầu sau:

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 4 bài 59

a) Đánh dấu + vào cột ứng với các chất khoáng mà cây được bón; đánh dấu – vào cột ứng với chất khoáng mà cây thiếu.

b) Viết nhận xét kết quả phát triển của từng cây vào cột phù hợp.

Hình

Chất khoáng

Nhận xét kết quả

Ni-tơ (đạm)

Ka-li

Phốt-pho (Lân)

1a

1b

1c

1d

Trả lời:

Hình

Chất khoáng

Nhận xét kết quả

Ni-tơ (đạm)

Ka-li

Phốt-pho (Lân)

1a

+

+

+

Cây phát triển tốt vì cây bón đủ chất khoáng.

1b

+

+

Thiếu ni-tơ nên cây kém phát triển, còi cọc, lá bé, thân mềm, rũ xuống, không ra hoa, kết quả.

1c

+

+

Thiếu ka-li nên cây phát triển chậm, thân gầy, lá bé, ít quả, quả nhỏ.

1d

+

+

Thiếu phốt-pho nên cây phát triển kém, thân gầy, lùn, lá bé, ít quả, quả bé.

Bài 2. (trang 79 VBT Khoa Học 4): Đánh dấu x vào cột tương ứng với nhu cầu về các chất khoáng của từng loài cây

Lời giải:

Đánh dấu × vào cột tương ứng với nhu cầu về chất khoáng của từng loài cây.

Tên cây

Tên các chất khoáng mà cây cần nhiều hơn

Ni-tơ

Ka-li

Phốt-pho

Lúa

Ngô (bắp)

Khoai lang

Cà chua

Đay

Cà rốt

Rau muống

Cải củ

Trả lời:

Tên cây

Tên các chất khoáng mà cây cần nhiều hơn

Ni-tơ

Ka-li

Phốt-pho

Lúa

×

×

Ngô (bắp)

×

×

Khoai lang

×

Cà chua

×

×

Đay

×

Cà rốt

×

Rau muống

×

Cải củ

×

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button