Giáo Dục

Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 66: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên


Giải Vở bài tập Khoa học lớp 4 bài 66: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên có đáp án chi tiết cho từng bài tập trang 86, 87 VBT Khoa học 4 tập 2 giúp các em học sinh nắm được các kiến thức khoa học lớp 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Khoa học lớp 4 bài 66

Bài 1. (trang 86 VBT Khoa Học 4)

Khoanh vào chứ cái trước câu trả lời đúng.

1.1 “Thức ăn” của cỏ trong bãi chăn thả bò ở hình 1 trang 132 SGK là gì?

a) Phân bò

b) Vi khuẩn.

c) Chất khoáng (được tạo thành do vi khuẩn phân hủy phân bò).

1.2 Thức ăn của thỏ ở hình 2 trang 133 SGK là gì?

a) Cáo

b) Cỏ

c) Xác chết đang bị vi khuẩn phân hủy

1.3 Thức ăn của cáo ở hình 2 trang 133 SGK là gì?

a) Thỏ

b) Cỏ

c) Xác chết đang bị vi khuẩn phân hủy

1.4 “Thức ăn” của cỏ hình 2 trang 132 SGK là gì?

a) Cáo

b) Cỏ

c) Chất khoáng được tạo thành do vi khuẩn phân hủy xác chết.

Lời giải:

1.1 “Thức ăn” của cỏ trong bãi chăn thả bò ở hình 1 trang 132 SGK là gì?

Chọn (c) Chất khoáng (được tạo thành do vi khuẩn phân hủy phân bò).

1.2 Thức ăn của thỏ ở hình 2 trang 133 SGK là gì?

Chọn (b) Cỏ

1.3 Thức ăn của cáo ở hình 2 trang 133 SGK là gì?

Chọn (a) Thỏ

1.4 “Thức ăn” của cỏ hình 2 trang 132 SGK là gì?

Chọn (c) Chất khoáng được tạo thành do vi khuẩn phân hủy xác chết.

Bài 2. (trang 86 VBT Khoa Học 4)

Dựa vào hình 1 trang 132 SGK để xây dựng sơ đồ (bằng chữ và mũi tên) chỉ ra mối quan hệ qua lại giữa cỏ và bò trong một bãi chăn thả bò.

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 4 bài 66

Lời giải:

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 4 bài 66

Bài 3. (trang 86 VBT Khoa Học 4)

Vẽ mũi tên vào các sơ đồ dưới đây để thể hiện sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia.

a) Cỏ – Bò

b) Cỏ – Thỏ – Cáo

Lời giải:

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 4 bài 66

Bài 4. (trang 87 VBT Khoa Học 4)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Trong tự nhiên các chuỗi thức ăn thường được bắt đầu từ sinh vật nào?

a) Thực vật

b) Động vật

c) Vi khuẩn

Lời giải:

Chọn a) Thực vật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button