Giáo Dục

Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 69, 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm


Giải Vở bài tập Khoa học lớp 4 bài 69, 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm có đáp án chi tiết cho từng bài tập trang 89, 90 VBT Khoa học 4 tập 2 giúp các em học sinh nắm được các kiến thức khoa học lớp 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Khoa học lớp 4 bài 69 – 70

Bài 1. (trang 89 VBT Khoa Học 4): Hãy hoàn thành sơ đồ trao đổi chất của cây với môi trường

Lời giải:

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 4 bài 69, 70

Bài 2. (trang 90 VBT Khoa Học 4):

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

2.1 Bộ phận nào của cây có chức năng hấp thụ khí các-bô-níc và thải ra khí ô-xi trong quá trình quang hợp đồng thời có chức năng hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc trong quá trình hô hấp?

a) Lá

b) Thân

c) Rễ

2.2 Bộ phần nào của cây có chức năng hấp thụ nước có trong đất?

a) Lá

b) Thân

c) Rễ

2.3 Bộ phận nào của cây có chức năng thải ra hơi nước?

a) Lá

b) Thân

c) Rễ

2.4 Bộ phận nào của cây có chức năng hấp thụ các chất khoáng cần cho cây và thải ra các chất khoáng khác?

a) Lá

b) Thân

c) Rễ

2.5 Lau khô thành ngoài cốc rồi cho vào cốc mấy cục nước đá. Một lát sau, sờ vào thành ngoài cốc ta thấy ướt. Theo bạn, câu nào dưới đây đúng?

a) Nước đá bốc hơi đọng lại ở thành cốc.

b) Hơi nước trong không khí ở chỗ thành cốc bị lạnh nên ngưng tụ lại.

c) Nước đã thấm từ trong cốc ra ngoài.

2.6 Úp một cốc thủy tinh lên cây nến đang cháy, cây nến cháy yếu dần rồi tắt hẳn. Hãy chọn lời giải thích mà bạn thấy đúng.

a) Khi úp cốc lên, không khí trong cốc bị mất hết nên nến tắt.

b) Khi nến cháy, khí ô-xi bị mất đi, khi ta úp cốc không có thêm không khí để cung cấp ô-xi nên nến bị tắt.

c) Khi nến cháy, khí các-bô-níc bị mất đi, khi ta úp cốc không có thêm không khí để cung cấp khí các-bô-níc nên nến tắt.

Lời giải:

2.1 Bộ phận nào của cây có chức năng hấp thụ khí các-bô-níc và thải ra khí ô-xi trong quá trình quang hợp đồng thời có chức năng hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc trong quá trình hô hấp?

Chọn (a) Lá

2.2 Bộ phần nào của cây có chức năng hấp thụ nước có trong đất?

Chọn (c) Rễ

2.3 Bộ phận nào của cây có chức năng thải ra hơi nước?

Chọn (a) Lá

2.4 Bộ phận nào của cây có chức năng hấp thụ các chất khoáng cần cho cây và thải ra các chất khoáng khác?

Chọn (c) Rễ

2.5 Lau khô thành ngoài cốc rồi cho vào cốc mấy cục nước đá. Một lát sau, sờ vào thành ngoài cốc ta thấy ướt. Theo bạn, câu nào dưới đây đúng?

Chọn (b) Hơi nước trong không khí ở chỗ thành cốc bị lạnh nên ngưng tụ lại.

2.6 Úp một cốc thủy tinh lên cây nến đang cháy, cây nến cháy yếu dần rồi tắt hẳn. Hãy chọn lời giải thích mà bạn thấy đúng.

Chọn (b) Khi nến cháy, khí ô-xi bị mất đi, khi ta úp cốc không có thêm không khí để cung cấp ô-xi nên nến bị tắt.

Bài 3. (trang 91 VBT Khoa Học 4):

Chọn các từ trong khung để điền vào chỗ trống … cho phù hợp (một từ có thể được điền ở nhiều chỗ):

Những mối quan hệ về …… trong tự nhiên được gọi là …….. Trong tự nhiên có rất nhiều ……. các ……. thường bắt đầu từ …….. thông qua …….. các chất ……. và ……. Liên hệ mật thiết với nhau tạo thành chuỗi khép kín.

Thực vật, chuỗi thức ăn, vô sinh, hữu sinh, thức ăn
Lời giải:

– Những mối quan hệ về thức ăn trong tự nhiên được gọi là chuỗi thức ăn. Trong tự nhiên có rất nhiều chuỗi thức ăn, các chuỗi thức ăn thường bắt đầu từ thực vật thông qua thực vật các chất vô cơ và hữu sinh liên hệ mật thiết với nhau tạo thành một chuỗi khép kín.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button