Giáo Dục

Giải Vở bài tập Khoa học 5 bài 32: Tơ sợi


Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 32

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 32: Tơ sợi có đáp án chi tiết cho từng bài tập trang 55, 56 VBT Khoa học 5 tập 1 giúp các em học sinh nắm được các kiến thức khoa học lớp 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 32

Câu 1 trang 56 Vở bài tập Khoa học 5

Quan sát các hình trang 66 SGK và hoàn thành bảng sau:

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 32

Hình

Nội dung hình liên quan đến việc làm ra loại tơ sợi nào?

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Trả lời:

Hình

Nội dung hình liên quan đến việc làm ra loại tơ sợi nào?

Hình 1

Liên quan đến việc làm ra sợi đay.

Hình 2

Liên quan đến việc làm ra sợi bông.

Hình 3

Liên quan đến việc làm ra sợi tơ tằm.

Câu 2 trang 56 Vở bài tập Khoa học 5

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

2.1. Loại tơ sợi nào dưới đây có nguồn gốc từ động vật?

a. Sợi bông.

b. Tơ tằm.

c. Sợi lanh.

d. Sợi đay.

2.2. Sợi bông, sợi đay, sợi gai, tơ tằm và sợi lanh có tên chung là gì.

a. Tơ sợi tự nhiên

b. Tơ sợi nhân tạo.

Trả lời:

Câu hỏi

2.1

2.2

Đáp án

b

a

Câu 3 trang 57 Vở bài tập Khoa học 5

Làm thí nghiệm như hướng dẫn ở mục thực hành trang 67 SGK (Lần lượt đốt thử một số mẫu tơ sợi tự nhiên và tơ sợi nhân tạo. Quan sát hiện tượng xảy ra), dựa vào kết quả thí nghiệm để đánh dấu × vào các cột trong bảng dưới đây cho phù hợp.

Khi cháy tạo thành tro

Khi cháy thì vón cục lại

Tơ sợi tự nhiên

Tơ sợi nhân tạo

Trả lời:

Khi cháy tạo thành tro

Khi cháy thì vón cục lại

Tơ sợi tự nhiên

×

Tơ sợi nhân tạo

×

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button