Giáo Dục

Giải Vở bài tập Khoa học 5 bài 35: Sự chuyển thể của chất


Giải Vở bài tập Khoa học 5 bài 35

Giải Vở bài tập Khoa học 5 bài 35: Sự chuyển thể của chất có đáp án chi tiết cho từng bài tập trang 61, 62 VBT Khoa học 5 tập 2 giúp các em học sinh nắm được các kiến thức khoa học lớp 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập SGK Khoa học 5 bài 35: Sự chuyển thể của chất

Bạn đang xem: Giải Vở bài tập Khoa học 5 bài 35: Sự chuyển thể của chất

Giải Vở bài tập Khoa học 5 bài 33, 34: Ôn tập và kiểm tra học kì 1

Hướng dẫn giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 35

Câu 1 trang 61 Vở bài tập Khoa học 5

Đánh dấu × vào các cột trong bảng dưới đây cho phù hợp.

Tên chất

Thể rắn

Thể lỏng

Thể khí

Cát trắng

Cồn

Đường

Ô-xi

Nhôm

Xăng

Nước đá

Muối

Dầu ăn

Ni-tơ

Hơi nước

Nước

Trả lời:

Tên chất

Thể rắn

Thể lỏng

Thể khí

Cát trắng

×

Cồn

×

Đường

×

Ô-xi

×

Nhôm

×

Xăng

×

Nước đá

×

Muối

×

Dầu ăn

×

Ni-tơ

×

Hơi nước

×

Nước

×

Câu 2 trang 61, 62 Vở bài tập Khoa học 5

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

2.1. Chất rắn có đặc điểm gì?

a. Không có hình dạng nhất định

b. Có hình dạng nhất định.

c. Có hình dạng của vật chứa nó.

2.2. Chất lỏng có đặc điểm gì?

a. Không có hình dạng nhất định, chiếm toàn bộ vật chứa nó, không nhìn thấy được.

b. Có hình dạng nhất định, nhìn thấy được.

c. Không có hình dạng nhất định, có hình dạng của vật chứa nó, nhìn thấy được.

2.3. Khí các-bô-níc, ô-xi, ni-tơ có đặc điểm gì?

a. Không có hình dạng nhất định, chiếm toàn bộ vật chứa nó, không nhìn thấy được.

b. Có hình dạng nhất định, nhìn thấy được.

c. Không có hình dạng nhất định, co hình dạng của vật chứa nó, nhìn thấy được.

Trả lời:

Câu hỏi

2.1

2.2

2.3

Trả lời

b

c

a

Câu 3 trang 62 Vở bài tập Khoa học 5

Chọn các từ, cụm từ cho trước trong khung để điền vào chỗ trống … trong các câu dưới đây cho phù hợp.

nước, sáp, ni-tơ, thủy tinh, kim loại

a) Ở nhiệt độ cao thích hợp, các chất: ……. sẽ chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.

b) Khi được làm lạnh ở nhiệt độ thích hợp thì khí ….. sẽ chuyển thành thể lỏng.

c) Trong tự nhiên, ….. có thể tồn tại ở cả ba thể: rắn, lỏng, khí.

Trả lời:

a) Ở nhiệt độ cao thích hợp, các chất: sáp, thủy tinh, kim loại sẽ chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.

b) Khi được làm lạnh ở nhiệt độ thích hợp thì khí ni-tơ sẽ chuyển thành thể lỏng.

c) Trong tự nhiên, nước có thể tồn tại ở cả ba thể: rắn, lỏng, khí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button