Giáo Dục

Giải vở bài tập môn Tự nhiên xã hội 3 bài 56-57: Thực hành: Đi thăm thiên nhiên


Giải vở bài tập môn Tự nhiên xã hội 3 bài 56-57

Giải vở bài tập môn Tự nhiên xã hội 3 bài 56-57: Thực hành: Đi thăm thiên nhiên là tài liệu học tập lớp 3 hay và bổ ích, hướng dẫn giải bài tập môn Tự nhiên xã hội lớp 3 trong vở bài tập một cách đầy đủ và chi tiết. Hi vọng với những lời giải hay được website.com sưu tầm và đăng tải, quý thầy cô và các em sẽ có những tiết học hiệu quả nhất.

Giải vở bài tập môn Tự nhiên xã hội 3 bài 55: Thú (Tiếp theo)

Giải bài tập SGK môn Tự nhiên xã hội 3 bài 56-57: Thực hành: Đi thăm thiên nhiên

Giải vở bài tập môn Tự nhiên xã hội 3 bài 58: Mặt trời

Bài 56-57: Thực hành: Đi thăm thiên nhiên

Câu 1 (trang 84 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3):

Hãy viết (vẽ) mô tả một số đặc điểm của từ 2 đến 3 cây bạn quan sát được sau khi đi thăm thiên hiên vào bảng dưới đây

Trả lời:

Giải vở bài tập môn Tự nhiên xã hội 3 bài 56-57: Thực hành: Đi thăm thiên nhiên

Câu 2 (trang 84 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3):

Cây thường có những bộ phận nào?

Trả lời:

  • Thân cây
  • Rễ cây
  • Cành, lá, hoa và quả

Câu 3 (trang 85 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3):

Hãy viết (vẽ) mô tả một số đặc điểm của một vài con vật bạn quan sát được sau khi đi thăm thiên hiên vào bảng dưới đây

Trả lời:

Giải vở bài tập môn Tự nhiên xã hội 3 bài 56-57: Thực hành: Đi thăm thiên nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button