Giáo Dục

Giải vở bài tập Ngữ văn 9 bài 9: Tổng kết về từ vựng


Giải vở bài tập Ngữ văn 9 bài 9: Tổng kết về từ vựng

Giải vở bài tập Ngữ văn 9 bài 9: Tổng kết về từ vựng được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Ngữ văn lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Giải vở bài tập Ngữ văn 9 bài 8: Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

Bạn đang xem: Giải vở bài tập Ngữ văn 9 bài 9: Tổng kết về từ vựng

Giải vở bài tập Ngữ văn 9 bài 9: Lục Vân Tiên gặp nạn (Trích Truyện Lục Vân Tiên)

Giải vở bài tập Ngữ văn 9 bài 9: Chương trình địa phương (phần văn)

1. Bài tập 2, mục I, tr. 135, SGK

Trả lời:

Phát triển nghĩa của từ

Tạo thêm từ mới

Mượn từ nước ngoài

Bệnh viện (máy tính), tay (chân tay phục dịch), ngon (xe chạy ngon, chỗ ngồi ngon)

chát, sách đen, sách đỏ, dáng người hơi bị ngon.

in-tơ-nét, e-mai, ra-đi-ô, a-xit.

2. Bài tập 2, mục II, tr. 135, SGK

Trả lời:

Nhận định đúng là: c) Tiếng Việt va mượn nhiều từ ngữ của các ngôn ngữ khác là để đáp ứng nhu cầu giao tiếp của người Việt

3. Bài tập 2, mục III, tr. 136, SGK

Trả lời:

Quan niệm đúng là: b) Từ Hán Việt là một bộ phận quan trọng của lớp từ mượn gốc Hán

4. Tìm các thuật ngữ khoa học trong đoạn trích sau:

Quang hợp ở thực vật là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã được diệp lục háp thụ để tổng hợp cacbonhidrat và giải phóng oxi từ nước và cacbonic

(Theo Sinh học 11, NXB Giáo dục, 2007)

Trả lời:

– Các thuật ngữ khoa học trong đoạn trích: quang hợp, thực vật, năng lượng ánh sáng mặt trời, diệp lục, cacbonhdrat, oxi, khí cacbonic, hấp thụ, tổng hợp

5. Kể mười thuật ngữ hóa học mà Tiếng Việt mượn ở nước ngoài

Trả lời:

– Mười thuật ngữ hóa học mà Tiếng Việt mượn ở nước ngoài là: oxi, cacbonic, cacbonhidrat, actini, brom, bri, bo, canxi, clo, crom, heli, flo,…..

Ngoài các bài Giải Vở BT Ngữ văn 9 trên các bạn tham khảo thêm tài liệu: Ngữ văn lớp 9 ,Soạn văn lớp 9, Học tốt Ngữ Văn lớp 9, Soạn Văn lớp 9 (ngắn nhất), Tài liệu học tập lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button