Giáo Dục

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 tuần 19: Luyện từ và câu


Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 tuần 19 trang 2 bao gồm câu 1, câu 2, câu 3, câu 4: Luyện từ và câu là lời giải phần Luyện từ và câu Vở bài tập Tiếng Việt 3 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em rèn luyện kỹ năng dùng từ, đặt câu và sử dụng dấu câu.

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 trang 2 câu 1

Độc hai khổ thơ dưới dây và trả lời câu hỏi ở dưới

Một trời gác núi

Bóng tối lan dần,

Anh Đóm chuyên cần

Lên đèn đi gác.

Theo làn gió mát

Đóm đi rất êm,

Đi suốt một đêm

Lo cho người ngủ.

Con đom đóm được gọi bằng gì?

Tính nết của đom đóm được tả bằng từ ngữ nào?

Hoạt động của đom đóm được tả bằng những từ ngữ nào?

……………………………….

……………………………….

………………………………..

……………………………….

………………………………..

……………………………….

……………………………….

…………………………………

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy đọc kĩ 2 khổ thơ và tìm:

– Từ ngữ để gọi đom đóm (khổ 1)

– Từ ngữ tả tính nết của đom đóm (khổ 1)

– Từ ngữ tả hoạt động của đom đóm.

Lời giải chi tiết:

Đọc hai khổ thơ dưới đây và trả lời câu hỏi:

Con đom đóm được gọi bằng gì?

Tính nết của Đom Đóm được tả bằng những từ ngữ nào?

Hoạt động của đom đóm được tả bằng những từ ngữ nào?

Anh Đóm

chuyên cần

lên đèn đi gác, đi rất êm lo cho người ngủ.

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 trang 2 câu 2

Đọc lại bài thơ Anh Đom Đóm (Tiếng Việt 3, tập một, trang 143). Tìm những con vật khác ngoài đom đóm được gọi và tả như người (nhân hoá), điền thông tin vào bảng sau:

Tên các con vật

Các con vật được gọi bằng gì?

Các con vật được tả bằng những từ ngữ nào?

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài thơ và tìm thêm các con vật khác được nhân hóa ở trong bài.

Lời giải chi tiết:

Tên các con vật

Các con vật được gọi bằng

Các con vật được tả bằng những từ ngữ

Cò Bợ

Chị

ru con “Ru hỡi! Ru hời! Hỡi bé tôi ơi.

Ngủ cho ngon giấc”

Vạc

Thím

lặng lẽ mò tôm

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 trang 2 câu 3

Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Khi nào?” trong mỗi câu văn dưới đây:

a) Anh Đom Đóm lên đèn đi gác khi trời đã tối.

b) Tối mai, anh Đom Đóm lại đi gác.

c) Chúng em học bài thơ Anh Đom Đóm ở học kì I.

Phương pháp giải:

Em hãy tìm bộ phận chỉ thời gian trong câu.

Lời giải chi tiết:

a) Anh Đom Đóm lên đèn đi gác khi trời đã tối.

b) Tối mai, anh Đom Đóm lại đi gác.

c) Chúng em học bài thơ Anh Đom Đóm ở học kì I.

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 trang 2 câu 4

Trả lời câu hỏi:

a) Lớp em bắt đầu vào học kì II khi nào?

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

b) Khi nào học ki II kết thúc?

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

c) Tháng mấy các em đươc nghỉ hè?

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Lời giải chi tiết:

a) Lớp em bắt đầu vào học kì II khi nào?

Lớp em bắt đầu vào học kì II khi nghỉ Tết xong.

b) Khi nào học kì II kết thúc?

Học kì II kết thúc khi chúng em thi học kì II xong.

c) Tháng mấy các em được nghỉ hè?

Tháng sáu chúng em được nghỉ hè.

Ngoài Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 tuần 19: Luyện từ và câu. Các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 3:

 • Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 3 năm 2020 – 2021 Hay chọn lọc
 • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 3 năm 2020 – 2021
 • Đề cương ôn tập Tiếng Việt lớp 3 học kì 1 năm 2020 – 2021
 • Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 học kì 1 năm 2020 – 2021
 • Đề cương tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 – 2021

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021:

 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 4
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 5
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 4
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021:

 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 4
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 4
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 – 2021:

 • Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 – 2021 số 1
 • Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 – 2021 số 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021 số 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021
 • Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 – 2021

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin Học năm 2020 – 2021:

 • Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22
 • Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 2
 • Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tự nhiên xã hội năm 2020 – 2021:

 • Bộ đề thi học kì 1 môn Tự nhiên và xã hội lớp 3 năm 2020 – 2021

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Đạo Đức năm 2020 – 2021:

 • Bộ đề thi học kì 1 môn Đạo Đức lớp 3 năm 2020 – 2021

Sau những giờ học tập căng thẳng, chắc hẳn các bạn sẽ rất mệt mỏi. Lúc này, đừng cố ôn quá mà ảnh hưởng tới tinh thần và sức khỏe bản thân. Hãy dành cho mình 1 chút thời gian để giải trí và lấy lại tinh thần bạn nhé. Chỉ 10 phút với những bài trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui dưới đây của chúng tôi, các bạn sẽ có được sự thoải mái nhất, sẵn sàng cho bài học sắp tới:

 • Bạn có tiềm năng trở thành học sinh giỏi môn nào?
 • Loài vật nào ngủ quên trong tâm hồn bạn?
 • Đoán nghề nghiệp tương lai của bạn qua những bức ảnh
 • Bạn sẽ là bạn gái tương lai của ai trong BTS
 • Thử tài với 10 câu hỏi đố vui “siêu xoắn”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button