Giáo Dục

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 tuần 26: Chính tả


Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 tuần 26: Chính tả

Mời các thầy cô và các em cùng luyện Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 tuần 26: Chính tả trang 35 và trang 37 có đáp án chi tiết để các em có thể học chính tả, học từ ngữ, nói–nghe–đọc–viết chuẩn.

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 tuần 26: Luyện từ và câu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 tuần 26: Tập làm văn

Hướng dẫn Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 tuần 26: Chính tả trang 35

Chọn bài tập 1 hoặc 2:

Câu 1. Điền vào chỗ trống r, d hoặc gi

Hoa …ấy đẹp một cách …ản …ị. Mỗi cánh hoa …ống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mong manh hơn và có màu sắc …ực …ỡ. Lớp lớp hoa …ấy …ải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một lần …ó thoáng, chúng tản mát bay đi mất.

Câu 2. Điền vào chỗ trống ên hoặc ênh

Hội đua thuyền

Một sông vẫn bập bềnh sóng vỗ.

Đến giờ đua, l..ˌ… phát ra bằng ba hồi trống dõng dạc. Bốn chiếc thuyền đang dập d..ˋ… trên mặt nước lập tức lao l….. phía trước. B…. bờ sông, trống thúc tiếp, người xem la hét, cổ vũ. Các em nhỏ được bố công k…. trên vai cũng hò reo vui mừng. Bốn chiếc thuyền như bốn con rồng vươn dài, vút đi tr…. mặt nước m…. mông.

TRẢ LỜI:

Chọn bài tập 1 hoặc 2:

Câu 1. Điền vào chỗ trống r, d hoặc gi

Hoa giấy đẹp một cách giản dị. Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mong manh hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng tản mát bay đi mất.

Câu 2. Điền vào chỗ trống ên hoặc ênh

Hội đua thuyền

Mặt sông vẫn bập bềnh sóng vỗ.

Đến giờ đua, lệnh phát ra bằng ba hồi trống dõng dạc. Bốn chiếc thuyền đang dập dềnh trên mặt nước lập tức lao lên phía trước. Bên bờ sông, trống thúc tiếp, người xem la hét, cổ vũ. Các em nhỏ được bố công kênh trên vai cũng hò reo vui mừng. Bốn chiếc thuyền như bốn con rồng vươn dài, vút đi trên mặt nước mênh mông.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 tuần 26: Chính tả trang 37

Chọn bài tập 1 hoặc 2.

Câu 1. Tìm và viết tiếp vào chỗ trống tên các đồ vật, con vật:

Bắt đầu bằng r

Bắt đầu bằng d

Bắt đầu bằng gi

rổ,…

dế,…

giường,…

Câu 2. Viết vào bảng sau những tiếng có nghĩa mang vần ên hoặc ênh:

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 tuần 26: Chính tả

TRẢ LỜI:

Chọn bài tập 1 hoặc 2:

Câu 1. Tìm và viết tiếp vào chỗ trống tên các đồ vật, con vật:

Bắt đầu bằng r

Bắt đầu bằng d

Bắt đầu bằng gi

rổ, rá, rương, rắn, rết, rây, rẩy, rươi, ….

dế, dụ dỗ, dương cầm, diều hâu, diều,….

giường, giàn giáo, gián, giun, giày, giẻ, giỏ, …

Câu 2. Viết vào bảng sau những tiếng có nghĩa mang vần ên hoặc ênh.

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 2 tuần 26: Chính tả trang 37

Ngoài ra các em luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 được website sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3 và Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button