Giáo Dục

Giải Vở bài tập Toán 1 bài 101: Luyện tập


Giải Vở bài tập Toán 1 bài 101 tập 2

Giải Vở bài tập Toán 1 bài 101: Luyện tập là lời giải Vở bài tập Toán 1 tập 2 có đáp án chi tiết cho từng bài tập, giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài để học tốt môn Toán lớp 1. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Giải Vở Bài Tập Toán lớp 1 bài 101: Luyện tập

1. Viết số:

Ba mươi: 30;

Mười ba: 13;

Mười hai: 12 ;

Hai mươi: 20;

Bảy mươi bảy:77;

Bốn mươi tư: 44;

Chín mươi sáu: 96 ;

Sáu mươi chín: 69 ;

Tám mươi mốt: 81

Mười: 10

Chín mươi chín: 99

Bốn mươi tám: 48

2. Viết (theo mẫu):

Mẫu:

Số liền sau của 80 là 81

Giải Vở Bài Tập Toán 1 bài 101: Luyện tập

Giải Vở Bài Tập Toán 1 bài 101: Luyện tập

4. Viết (theo mẫu):

Giải Vở Bài Tập Toán 1 bài 101: Luyện tập

Ngoài Giải Vở bài tập Toán 1 bài 101 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button