Giáo Dục

Giải Vở bài tập Toán 1 bài 60: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10


Giải Vở bài tập Toán 1 bài 60 tập 1

Giải Vở bài tập Toán lớp 1 bài 60: BẢNG CỘNG VÀ BẢNG TRỪ TRONG PHẠM VI 10 là lời giải Vở bài tập Toán 1 tập 1 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài để học tốt môn Toán lớp 1. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Giải Vở bài tập Toán 1 bài 60: BẢNG CỘNG VÀ BẢNG TRỪ TRONG PHẠM VI 10

Bài 60: BẢNG CỘNG VÀ BẢNG TRỪ TRONG PHẠM VI 10

1. Tính:

a)

5 + 5 = 10

3 + 5 = 8

7 + 2 = 9

8 + 1 = 9

10 – 4 = 6

6 + 4 = 10

9 – 2 = 7

6 – 4 = 2

9 – 1 = 8

4 + 6 = 10

b)

Giải Vở bài tập Toán 1 bài 60

2. Số?

Giải Vở bài tập Toán 1 bài 60

3. Tính:

3 + 4 + 2 = 9

4 + 3 + 3 = 10

4 + 5 – 7 = 2

3 + 7 – 6 = 4

5 + 4 – 8 = 1

3 + 5 – 2 = 6

10 – 8 + 7 = 9

9 – 6 + 5 = 8

9 – 4 – 3 = 2

4. Viết phép tính thích hợp:

Giải Vở bài tập Toán 1 bài 60

Ngoài Giải vở bài tập Toán 1 bài 60 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button