Giáo Dục

Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 80: Luyện tập Tính giá trị biểu thức


Giải bài tập Toán 3 bài 80: Luyện tập tính giá trị biểu thức (tiếp theo) trang 91 Vở bài tập Toán 3 có với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em luyện tập các dạng bài khi tính giá trị của biểu thức có dấu (). Sau đây mời các em học sinh cùng tham khảo.

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 91 câu 1

Tính giá trị của biểu thức:

a. 417 – (37 – 20)

b. 826 – (70 + 30)

c. 148 : (4 : 2)

d. (30 + 20) ⨯ 5

Phương pháp giải:

– Biểu thức có dấu ngoặc : Tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Lời giải chi tiết:

a. 417 – (37 – 20) = 417 – 17

= 400

b. 826 – (70 + 30) = 826 – 100

= 726

c. 148 : (4 : 2) = 148 : 2

= 74

d. (30 + 20) ⨯ 5 = 50 ⨯ 5

= 250

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 91 câu 2

Tính giá trị của biểu thức:

a. 450 – (25 – 10)

450 – 25 – 10

b. 180 : 6 : 2

180 : (6 : 2)

c. 410 – (50 + 30)

410 – 50 + 30

d. 16 ⨯ 6 : 3

16 ⨯ (6 : 3)

Phương pháp giải:

– Biểu thức có dấu ngoặc: Trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

– Biểu thức có phép tính cộng, trừ hoặc nhân, chia : Tính theo thứ tự từ trái sang phải.

– Biểu thức có phép tính nhân, chia, cộng, trừ : Tính nhân, chia trước; cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a. 450 – (25 – 10) = 450 – 15

= 435

b. 180 : 6 : 2 = 30 : 2

= 15

450 – 25 – 10 = 425 – 10

= 415

180 : (6 : 2) = 180 : 3

= 60

c. 410 – (50 + 30) = 410 – 80

= 330

d. 16 ⨯ 6 : 3 = 96 : 3

= 32

410 – 50 + 30 = 360 + 30

= 390

16 ⨯ (6 : 3) = 16 ⨯ 2

= 32

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 91 câu 3

Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm:

(87 + 3) : 3 … 30 100 … 888 : (4 + 4)
25 + (42 – 11) … 55 50 … (50 + 50) : 5

Phương pháp giải:

– Tính giá trị biểu thức.

– So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

(87 + 3) : 3 = 30

25 + (42 – 11) > 55

100 < 888 : (4 + 4)

50 > (50 + 50) : 5

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 91 câu 4

Số?

Biểu thức

50 + (50 – 40)

(65 + 5) : 2

96 + 50 ⨯ 2

62 ⨯ (8 : 4)

Giá trị của biểu thức

Phương pháp giải:

– Tính giá trị của biểu thức.

– Điền kết quả vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Biểu thức

50 + (50 – 40)

(65 + 5) : 2

96 + 50 ⨯ 2

62 ⨯ (8 : 4)

Giá trị của biểu thức

60

35

196

124

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 81: Luyện tập chung

Trên đây website.com đã Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 80: Luyện tập Tính giá trị biểu thức để gửi tới các bạn. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các bài về văn miêu tả lớp 3 chi tiết cùng với bài văn mẫu lớp 3 để tham khảo và học tốt môn Tiếng Việt 3 hơn.

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 3:

 • Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 3 năm 2020 – 2021 Hay chọn lọc
 • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 3 năm 2020 – 2021
 • Đề cương ôn tập Tiếng Việt lớp 3 học kì 1 năm 2020 – 2021
 • Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 học kì 1 năm 2020 – 2021
 • Đề cương tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 – 2021

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021:

 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 4
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 5
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 4
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021:

 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 4
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 4
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 – 2021:

 • Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 – 2021 số 1
 • Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 – 2021 số 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021 số 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021
 • Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 – 2021

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin Học năm 2020 – 2021:

 • Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22
 • Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 2
 • Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tự nhiên xã hội năm 2020 – 2021:

 • Bộ đề thi học kì 1 môn Tự nhiên và xã hội lớp 3 năm 2020 – 2021

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Đạo Đức năm 2020 – 2021:

 • Bộ đề thi học kì 1 môn Đạo Đức lớp 3 năm 2020 – 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button