Giáo Dục

Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 82: Hình chữ nhật


Giải vở bài tập Toán 3 bài 82: Hình chữ nhật trang 93, 94 Vở bài tập Toán 3 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm rõ cách nhận dạng hình chữ nhật (theo yếu tố cạnh), đồng thời biết cách giải toán liên quan đến hình chữ nhật. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo.

Vở bài tập Toán 3 trang 93 câu 1

Tô màu hình chữ nhật trong các hình sau:

Giải vở bài tập Toán 3

Phương pháp giải:

Xác định hình chữ nhật trong hình đã cho rồi tô màu.

Lời giải chi tiết:

Giải vở bài tập Toán 3

Vở bài tập Toán 3 trang 93 câu 2

a. Đo rồi ghi số đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập Toán 3

b. Viết tên thích hợp vào chỗ chấm:

MN = ….. ; MQ = ….. ; AB = ….. ; AD = …..

Phương pháp giải:

– Dùng thước kẻ, đo độ dài các cạnh rồi điền vào chỗ trống.

– Viết tên cạnh bằng với cạnh đã cho.

Vận dụng kiến thức: Hình chữ nhật có hai cạnh dài bằng nhau, hai cạnh ngắn bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

a.

Giải vở bài tập Toán 3

b. MN = QP; MQ = NP; AB = DC; AD = BC.

Vở bài tập Toán 3 trang 94 câu 3

Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Giải vở bài tập Toán 3

a. Các hình chữ nhật có trong hình trên là :

AMND ; ……………. ; ……………….

b. Độ dài các cạnh của mỗi hình chữ nhật là :

AM = 1cm; MN = ……….; DN = ………..; AD = ………….

MB = 3cm; BC = ………..; NC = ……….; MN = …………

BC = 4cm; CD = ……….; AD = ……….; AB = ………….

Phương pháp giải:

– Tìm các hình chữ nhật có trong hình trên.

– Vận dụng kiến thức : Hình chữ nhật có hai cạnh dài bằng nhau, hai cạnh ngắn bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

a. Các hình chữ nhật có trong hình trên là:

AMND; MBCN; ABCD.

b. Độ dài các cạnh của mỗi hình chữ nhật là:

AM = 1cm; MN = 4cm; DN = 1cm; AD = 4cm

MB = 3cm; BC = 4cm; NC = 3cm; MN = 4cm

BC = 4cm; CD = 4cm; AD = 4cm; AB = 4cm

Vở bài tập Toán 3 trang 94 câu 4

Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được hình chữ nhật:

Giải vở bài tập Toán 3

Phương pháp giải:

Vẽ đoạn thẳng sao cho tạo thành tứ giác có bốn góc vuông, hai cạnh dài bằng nhau, hai cạnh ngắn bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Giải vở bài tập Toán 3

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 83: Hình vuông

Trên đây website.com đã Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 82: Hình chữ nhật để gửi tới các bạn. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các bài về văn miêu tả lớp 3 chi tiết cùng với bài văn mẫu lớp 3 để tham khảo và học tốt môn Tiếng Việt 3 hơn.

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 3:

 • Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 3 năm 2020 – 2021 Hay chọn lọc
 • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 3 năm 2020 – 2021
 • Đề cương ôn tập Tiếng Việt lớp 3 học kì 1 năm 2020 – 2021
 • Đề cương ôn tập môn Toán lớp 3 học kì 1 năm 2020 – 2021
 • Đề cương tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 – 2021

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021:

 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 4
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 5
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 4
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021:

 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 4
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 4
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 – 2021:

 • Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 – 2021 số 1
 • Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 – 2021 số 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021 số 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021
 • Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 – 2021

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin Học năm 2020 – 2021:

 • Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22
 • Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 2
 • Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tự nhiên xã hội năm 2020 – 2021:

 • Bộ đề thi học kì 1 môn Tự nhiên và xã hội lớp 3 năm 2020 – 2021

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Đạo Đức năm 2020 – 2021:

 • Bộ đề thi học kì 1 môn Đạo Đức lớp 3 năm 2020 – 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button