Giáo Dục

Giáo viên mầm non không bắt buộc phải đi dạy hè

Tải về Bản in

Quy định về việc giáo viên mầm non không bắt buộc phải đi dạy hè

Giáo viên mầm non không bắt buộc phải đi dạy hè. Đây là quy định đã được đề cập trong Thông tư số: 48/2011/TT-BGDĐT. Như vậy, theo quy định giáo viên mầm non được nghỉ hè 8 tuần; do đó trong thời gian này, giáo viên không bắt buộc phải dạy mà không ảnh hưởng đến thi đua cá nhân hay tập thể.

Hỏi: Giáo viên mầm non có bắt buộc phải di dạy hè hay không? Nếu nghỉ có bị hạ thi đua hay không? Xin cho biết cụ thể?

Trả lời:

Tại Điều 3 Thông tư số: 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ GD&ĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non như sau: Thời gian làm việc trong một năm của giáo viên mầm non là 42 tuần, trong đó:

– 35 tuần làm công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ (sau đây gọi chung là dạy trẻ);

– 4 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ;

– 2 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới;

– 1 tuần dành cho việc tổng kết năm học.

* Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên mầm non gồm: nghỉ hè và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:

– Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 8 tuần, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp, trợ cấp (nếu có);

– Các ngày nghỉ khác thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động và các quy định hiện hành.

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.

Như vậy, theo quy định nêu trên, giáo viên mầm non được nghỉ hè 8 tuần; do đó trong thời gian này, giáo viên không bắt buộc phải dạy và có thể từ chối đề nghị của Hiệu trưởng mà không ảnh hưởng đến thi đua cá nhân hay tập thể.

Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên mầm non cũng được quy định rõ gồm: nghỉ hè 8 tuần, nghỉ các ngày nghỉ khác theo quy định. Trong đó, giáo viên nghỉ hè sẽ vẫn được hưởng nguyên lương và các chế độ phụ cấp, trợ cấp nếu có.

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hàng năm cho giáo viên một cách hợp lý.

Tuy nhiên, trên thực tế, tại các thành phố lớn, phụ huynh vẫn có nhu cầu gửi trẻ như thường lệ, do đó, đa số các trường đều phải huy động hết giáo viên để thực hiện dạy học.

Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ không bị hạ thi đua nếu như không tham gia dạy trong thời gian nghỉ hè 8 tuần của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button