Giáo Dục

Gợi ý đáp án Mô đun 2 môn Vật lý THPT

Gợi ý đáp án Mô đun 2 môn Vật lý THPT gợi ý trả lời các câu hỏi tự luận môn Vật lý cấp Trung học phổ thông là tài liệu hữu ích để các thây cô hoàn thiện bài kiểm tra cuối khóa tập huấn của mình.

Gợi ý đáp án Mô đun 2 môn Vật lý THPT được thầy cô gửi đến chia sẻ miễn phí cùng đồng nghiệp những nội dung chung nhất. Nội dung trả lời mang tính chất tham khảo, các bạn chỉ nên đọc để lấy ý tưởng làm bài, phù hợp với kiến thức, môi trường dạy và học cá nhân.

Đáp án tham khảo Mô đun 2 môn Vật lý THPT

Câu tự luận 1: Ngoài các phương pháp dạy học đã được giới thiệu trong Những vấn đề chung về phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực quý Thầy/Cô còn biết các phương pháp dạy học nào khác để phát triển phẩm chất và năng lực trong môn Vật lí THPT?

Trả lời:

Ngoài các phương pháp dạy học đã được giới thiệu trong Những vấn đề chung về phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực tôi còn sd các phương pháp dạy học nào khác để phát triển phẩm chất và năng lực trong môn Vật lí THPT như Phương pháp tự học, tự nghiên cứu tìm tòi ở nhà theo nhóm hoặc cá nhân. Giúp các em phát huy năng lực tự học tự tìm tòi, đào sau kiến thức. Ngoài ra tôi còn cho các em thảo luận vấn đề đảo ngược để tìm tòi những vấn đề sáng tạo.

2. Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng của các PP, KTDH vừa tìm hiểu ở trên trong thực tiễn nhà trường của thầy/cô.

+ Đề xuất những cải tiến để áp dụng các PP, KTDH này nhằm phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.

Trong quá trình dạy học và công tác thực tiễn tôi từng sử dụng PP, KTDH như Công não và Sơ đồ tư duy:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button