Biểu Mẫu

Hạn mức thanh toán thẻ Techcombank

Mỗi loại thẻ ATM Techcombank sẽ có những hạn mức thanh toán khác nhau. Trong bài viết này share-data.top.vn xin chia sẻ hạn mức thanh toán của từng loại thẻ ATM Techcombank, mời các bạn cùng theo dõi.

Hạn mức Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Classic

Loại hình giao dịch9999

Giá trị hạn mức giao dịch

Tổng hạn mức sử dụng tối đa trong ngày

Không áp dụng

Hạn mức rút tiền tại ATM tối đa/ngày

70 triệu đồng

Hạn mức rút tiền mặt tối đa tại ATM Techcombank/giao dịch

10 triệu đồng

Hạn mức thanh toán trực tuyến tối đa/ngày

40 triệu đồng

Hạn mức thanh toán trực tuyến không cần nhập CVV2 tối đa/giao dịch

15 triệu đồng

Hạn mức thanh toán MOTO tối đa/ngày *

20 triệu đồng

Hạn mức thanh toán Manual Key tối đa/ngày **

20 triệu đồng

Tổng hạn mức giao dịch qua POS tối đa/ngày

150 triệu đồng

Hạn mức Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Gold

Loại hình giao dịch

Giá trị hạn mức giao dịch

Tổng hạn mức sử dụng tối đa trong ngày

Không áp dụng

Hạn mức rút tiền tại ATM tối đa/ngày

70 triệu đồng

Hạn mức rút tiền mặt tối đa tại ATM Techcombank/giao dịch

10 triệu đồng

Hạn mức thanh toán trực tuyến tối đa/ngày

40 triệu đồng

Hạn mức thanh toán trực tuyến không cần nhập CVV2 tối đa/giao dịch

15 triệu đồng

Hạn mức thanh toán MOTO tối đa/ngày *

40 triệu đồng

Hạn mức thanh toán Manual Key tối đa/ngày **

40 triệu đồng

Tổng hạn mức giao dịch qua POS tối đa/ngày

150 triệu đồng

Hạn mức chuyển tiền qua máy ATM tối đa/ngày

100 triệu đồng

Hạn mức Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Priority

Loại hình giao dịch

Giá trị hạn mức giao dịch

Tổng hạn mức sử dụng tối đa trong ngày

550 triệu đồng

Hạn mức thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ tối đa/ngày

300 triệu đồng

Hạn mức rút tiền tại ATM tối đa/ngày

70 triệu đồng

Hạn mức thanh toán trực tuyến tối đa/ngày

50 triệu đồng

Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài tối đa/ngày

30 triệu đồng

Hạn mức thanh toán trực tuyến không cần nhập CVV2/giao dịch

20 triệu đồng

Hạn mức Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum

Loại hình giao dịch

Giá trị hạn mức giao dịch

Tổng hạn mức sử dụng trong ngày

600 triệu đồng

Hạn mức thanh toán qua POS/chuyển khoản tối đa trong ngày

600 triệu đồng

Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa/ngày

100 triệu đồng

Hạn mức rút tiền tại ATM Techcombank tối đa/giao dịch

10 triệu đồng

Hạn mức giao dịch Mail/phone order(MOTO) tối đa/ngày *

50 triệu đồng

Hạn mức thanh toán trực tuyến tối đa/ngày

50 triệu đồng

Hạn mức thanh toán trực tuyến không cần nhập CVV2 tối đa/giao dịch

20 triệu đồng

Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài tối đa/ngày

30 triệu đồng

* Moto: (Mail order Telephone order) là phương thức thanh toán bằng cách cung cấp thông tin thẻ qua kênh

Hạn mức Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority

Loại hình giao dịch

Giá trị hạn mức giao dịch

Tổng hạn mức sử dụng trong ngày

600 triệu đồng

Hạn mức thanh toán qua POS/chuyển khoản tối đa trong ngày

600 triệu đồng

Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa/ngày

100 triệu đồng

Hạn mức rút tiền tại ATM Techcombank tối đa/giao dịch

10 triệu đồng

Hạn mức giao dịch Mail/phone order(MOTO) tối đa/ngày *

50 triệu đồng

Hạn mức thanh toán trực tuyến tối đa/ngày

50 triệu đồng

Hạn mức thanh toán trực tuyến không cần nhập CVV2 tối đa/giao dịch

20 triệu đồng

Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài tối đa/ngày

30 triệu đồng

Hạn mức Thẻ thanh toán nội địa Techcombank [email protected] Priority

Loại hình giao dịch

Giá trị hạn mức giao dịch

Tổng hạn mức sử dụng trong ngày

350 triệu đồng

Hạn mức rút tiền mặt tại ATM tối đa/ngày

50 triệu đồng

Hạn mức rút tiền mặt tại ATM tối đa/giao dịch

10 triệu đồng

Hạn mức thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ tối đa/ngày

100 triệu đồng

Hạn mức chuyển khoản tại ATM /ngày

100 triệu đồng

Hạn mức thanh toán trực tuyến tối đa/ngày

15 triệu đồng

Hạn mức Thẻ thanh toán nội địa Techcombank [email protected]

Loại hình giao dịch

Giá trị hạn mức giao dịch

Tổng hạn mức sử dụng trong ngày

Không áp dụng

Hạn mức rút tiền mặt tại ATM tối đa/ngày

50 triệu đồng

Hạn mức rút tiền mặt tại ATM tối đa/giao dịch

10 triệu đồng

Hạn mức thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ tối đa/ngày

50 triệu đồng

Hạn mức chuyển khoản tại ATM /ngày

50 triệu đồng

Hạn mức thanh toán trực tuyến tối đa/ngày

20 triệu đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button