Giáo Dục

Hình thức dinh dưỡng của trùng biến hình là gì?

Hình thức dinh dưỡng của trùng biến hình là gì? Trùng biến hình là một trong những loại trùng được giới thiệu trong chương trình sinh học lớp 7. Trùng biến hình có cấu tạo thế nào, hình thức dinh dưỡng ra sao? Cùng share-data.top tìm hiểu nhé.

1. Hình thức dinh dưỡng của trùng biến hình là gì?

Hình thức dinh dưỡng của trùng biến hình là dị dưỡng.

Trùng biến hình dinh dưỡng bằng cách bắt mồi và tiêu hóa mồi. Được thực hiện qua 4 bước:

Bước 1: Khi chân giả tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vun hữu cơ, …).

Bước 2: Lập tức hình thành chân giả thứ hai vây lấy mồi.

Bước 3: Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh.

Bước 4: Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa nhờ dịch tiêu hóa

Dị dưỡng là kiểu dinh dưỡng của những sinh vật không có khả năng cố định cacbon hoặc sử dụng các hợp chất hữu cơ để phát triển.

2. Không bào co bóp của trùng giày và trùng biến hình khác nhau như thế nào?

Trùng giày và trùng biến hình đều có không bào, tuy nhiên không bào của chúng có điểm gì khác nhau?

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button