Giáo Dục

Hóa học 10 Bài 5: Cấu hình electron nguyên tử


Hóa học 10 Bài 5: Cấu hình electron nguyên tử được website biên soạn là nội dung bài cấu hình electron nằm trong chương trình Hóa học 10. Nội dung tài liệu đi sâu vào các phần, giúp các bạn học nắm chắc kiến thức bài học. Từ đó vận dụng làm các dạng bài tập sách giáo khoa và sách bài tập.

Hy vọng qua Hóa học 10 bài 5 này giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức bài học cũng như giúp quý thầy cô trong quá trình soạn hóa 10 bài 5 của mình. Mời các bạn tham khảo.

A. Tóm tắt lý thuyết Hóa 10 bài 5

I. Thứ tự các mức năng lượng trong nguyên tử

1. Nguyên lí vững bền

Các electron nguyên tử ở trạng thái cơ bản lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao.

Thứ tự các mức năng lượng trong nguyên tử

  • Thứ tự sắp xếp mức năng lượng (phân mức năng lượng) theo chiều mũi tên:

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s …

  • Thứ tự các lớp electron: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 4f…

2. Nguyên lí Pauli

Trên 1 obitan nguyên tử chứa tối đa 2 electron và có chiều tự quay khác chiều nhau xung quanh trục riêng của mỗi electron.

3. Quy tắc Hund

Trong cùng 1 phần lớp, các electron điền vào các obitan sao cho electron độc thân là lớn nhất.

Ví dụ: Có 5e phân bố trong 3AO của phân lớp p như sau:

Hóa 10 bài 5

II. Cấu hình electron nguyên tử

1. Cấu hình electron của nguyên tử

Cấu hình electron của nguyên tử biểu diễn sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau.

  • Người ta quy ước cách viết cấu hình electron nguyên tử như sau:

+ Số thứ tự lớp electron được ghi bằng chữ số (1, 2, 3,…)

+ Phân lớp được ghi bằng các chữ cái thường (s, p, d, f,…)

+ Số electron trong một phân lớp được ghi bằng số ở phía trên bên phải phân lớp (s2, p6,…).

  • Cách viết cấu hình electron nguyên tử gồm các bước sau:

Bước 1: Xác định số electron của nguyên tử

Bước 2: Các electron được phân bố lần lượt vào các phân lớp theo chiều tăng của năng lượng trong nguyên tử (1s 2s 2p 3s 3p 3p 4s 3d 4p 5s…) và tuân theo quy tắc sau: phân lớp s chứa tối đa 2 electron; phân lớp p chứa tối đa 6 electron; phân lớp d chứa tối đa 10 electron; phân lớp f chứa tối đa 14 electron.

Bước 3: Viết cấu hình electron biểu diễn sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau (1s 2s 3s 3p 3d 4s 4p….)

Ví dụ: Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau:

+ H (Z = 1): 1s1

+ Ne (Z = 10): 1s22s22p6

+ Fe (Z = 26): 1s22s22p63s23p64s23d6

  • Cách xác định nguyên tố s, p, d, f

+ Nguyên tố s: là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng điền vào phân lớp s

+ Nguyên tố p:là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng điền vào phân lớp p.

+ Nguyên tố d: là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng điền vào phân lớp d.

+ Nguyên tố f:là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng điền vào phân lớp f.

2. Cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu.

Z Tên nguyên tố Kí hiệu hóa học Số electron Cấu hình electron của nguyên tử
Lớp K (n =1)

Lớp L

(n =2)

Lớp M

(n=3)

Lớp N (n= 4)
1 Hiđro H 1 1s1
2 Heli He 2 1s2
3 Liti Li 2 1 1s22s1
4 Beri Be 2 2 1s22s2
5 Bo B 2 3 1s22s22p1
6 Cacbon C 2 4 1s22s22p2
7 Nito N 2 5 1s22s22p3
8 Oxi O 2 6 1s22s22p4
9 Flo F 2 7 1s22s22p5
10 Neon Ne 2 8 1s22s22p6
11 Natri Na 2 8 1 1s22s22p63s1
12 Magie Mg 2 8 2 1s22s22p63s2
13 Nhôm Al 2 8 3 1s22s22p63s23p1
14 Silic Si 2 8 4 1s22s22p63s23p2
15 photpho P 2 8 5 1s22s22p63s23p3
16 Lưu huỳnh S 2 8 6 1s22s22p63s23p4
17 Clo Cl 2 8 7 1s22s22p63s23p5
18 Agon Ar 2 8 8 1s22s22p63s23p6
19 Kali K 2 8 8 1 1s22s22p63s23p64s1
20 Canxi Ca 2 8 8 2 1s22s22p63s23p64s2

3. Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng

  • Đối với tất cả các nguyên tố, lớp ngoài cùng có nhiều nhất là 8 electron (không tham gia vào các phản ứng hóa học)
  • Khí hiếm (trừ He có 2e lớp ngoài cùng) có 8e lớp ngoài cùng
  • Kim loại: 1, 2, 3 e lớp ngoài cùng
  • Phi kim: 5, 6, 7 e lớp ngoài cùng
  • Nguyên tử có 4 electron ngoài cùng có thể là nguyên tử của nguyên tố kim loại hoặc phi kim.

B. Giải bài tập hóa 10 bài 5 SGK

Để giúp các bạn học hoàn thành tốt các câu hỏi bài tập cuối bài trong sách giáo khoa, website đã biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh làm các bài tập tại: Giải bài tập trang 27, 28 SGK Hóa học lớp 10: Cấu hình electron của nguyên tử

C. Trắc nghiệm hóa học 10  bài 5: Cấu hình electron nguyên tử

Nhằm củng cố, nâng cao các dạng bài tập cho các bạn học sinh sau bài học, website biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm tại: Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 5: Cấu hình electron nguyên tử

………………………………………..

Trên đây website đã giới thiệu Hóa học 10 Bài 5: Cấu hình electron nguyên tử tới các bạn. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà website tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button