Tài Liệu

Hướng dẫn viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Hiện nay, các tỉnh, huyện đang tổ chức các hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ. Sau Hội nghị, đảng viên, quần chúng tham gia học tập Nghị quyết sẽ viết bài thu hoạch cá nhân gửi về cấp ủy chi bộ đánh giá.

share-data.top.vn gửi đến bạn đọc bài viết Hướng dẫn viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Đối tượng viết thu hoạch

Toàn thể cán bộ, đảng viên tham gia các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, do cấp ủy các cấp triệu tập (khuyến khích những đảng viên cao tuổi thuộc diện miễn viết thu hoạch tham gia viết thu hoạch).

Viết thu hoạch sau hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 là yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ huyện; kết quả nhận thức sau học tập các nội dung của Nghị quyết là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của cấp ủy, địa phương, đơn vị và người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

2. Nội dung viết thu hoạch

Bài thu hoạch phải trả lời được 2 câu hỏi, yêu cầu sau:

  Trên đây, share-data.top đã hướng dẫn bạn đọc cách viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, mời các bạn đọc thêm các bài liên quan tại mục Bài thu hoạch, bài dự thi; mảng Tài liệu.

  Các bài liên quan:

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

   Back to top button