Pháp Luật

Hướng dẫn xét thưởng với cán bộ, công chức, viên chức 2017

Hướng dẫn xét thưởng với cán bộ, công chức, viên chức mới nhất

Vấn đề khen thưởng cuối năm đối với với cán bộ, công chức, viên chức được rất nhiều người quan tâm. Vừa qua Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành công văn hướng dẫn xét thưởng dịp cuối năm 2017. Mời các bạn tham khảo.

Ngày 31/10/2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4534/LĐTBXBH-VP hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng dịp tổng kết năm 2017

Theo đó, việc khen thưởng được thực hiện theo Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định 91/2017/NĐ-CP, Thông tư 30/2014/TT-BLĐTBXH và đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

– Việc xem xét, trình các hình thức khen thưởng cần đảm bảo chặt chẽ, chính xác, thành tích đến đâu thì đề nghị mức khen thưởng đến đó.

– Chú trọng khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nhiều thành tích những không giữ chức vụ lãnh đạo.

– Không xét tặng đối với các tập thể và cá nhân thuộc một trong những trường hợp sau:

  • Không đăng ký giao thức thi đua;
  • Hồ sơ không đảm bảo hoặc gửi sau thời hạn quy định;
  • Đang là đối tượng đang bị thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời, Công văn 4534/LĐTBXBH-VP còn để cập một cách chi tiết về tiêu chuẩn khen thưởng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button