Biểu Mẫu

Kế hoạch giảm tải Đạo Đức lớp 2 sách Chân trời sáng tạo theo Công văn 3969

Tải về

Kế hoạch giảm tải Đạo Đức lớp 2 sách Chân trời sáng tạo theo Công văn 3969 giúp giáo viên sắp xếp các nội dung dạy học sao cho phù hợp với dạy học trực tuyến. Mẫu được thiết kế dựa trên phụ lục Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19. Mời các thầy cô tham khảo.

Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, từ đó các giáo viên xây dựng kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp với lớp học của mình.

Phục lục 2 môn Đạo đức lớp 2 theo công văn 3969

(Thời lượng môn Đạo đức: 1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết)

(Tinh giảm chương trình: 1 tiết/ tuần x 30 tuần = 30 tiết)

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học

1

Quý trọng thời gian

Quý trọng thời gian (tiết 1)

2 tiết

– Tích hợp môn Tiếng Việt bài: Thời gian biểu.

– GV lồng ghép các YCCĐ: “Nêu được một số biểu hiện của việc quý trọng thời gian” và YCCĐ “Biết vì sao phải quý trọng thời gian”

Chú ý kết nối với sự hiểu biết sẵn có của trẻ.

2

Quý trọng thời gian (tiết 2)

Luyện tập, thực hành.

3

Nhận lỗi và sửa lỗi

Nhận lỗi và sửa lỗ (tiết 1)

2 tiết

Nhận diện phẩm chất đạo đức.

Chú ý kết nối với sự hiểu biết sẵn có của trẻ.

4

Nhận lỗi và sửa lỗ (tiết 2)

Luyện tập, thực hành

5

Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình

Bảo quản đồ dùng cá nhân (tiết 1)

2 tiết

Phẩm chất trách nhiệm

Chú ý kết nối với sự hiểu biết sẵn có của trẻ.

6

Bảo quản đồ dùng cá nhân (tiết 2)

Luyện tập, thực hành

7

Bảo quản đồ dùng gia đình (tiết 1)

2 tiết

Phẩm chất chăm chỉ

Chú ý kết nối với sự hiểu biết sẵn có của trẻ.

8

Bảo quản đồ dùng gia đình (tiết 2)

Luyện tập, thực hành

9

Kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè

Kính trọng thầy giáo, cô giáo (tiết 1)

3 tiết

– GV lồng ghép các YCCĐ: “Nêu được một số biểu hiện của sự kính trọng thầy giáo,cô giáo và yêu quý bạn bè” và “Thực hiện được hành động và lời nói thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè”.

Chú ý kết nối với sự hiểu biết sẵn có của trẻ.

10

Kính trọng thầy giáo, cô giáo (tiết 2)

Luyện tập, thực hành

11

Kính trọng thầy giáo, cô giáo (tiết 3)

– Không dạy tiết 3 GV tăng cường tổ chức các hoạt động để HS thực hiện (tự thực hiện với sự hỗ trợ, giám sát của cha mẹ)

12

Yêu quý bạn bè (tiết 1)

2 tiết

Nhận diện phẩm chất đạo đức.

Chú ý kết nối với sự hiểu biết sẵn có của trẻ.

13

Yêu quý bạn bè (tiết 2)

– Không dạy tiết 2 GV tăng cường tổ chức các hoạt động để HS thực hiện (tự thực hiện với sự hỗ trợ, giám sát của cha mẹ)

14

Quan tâm giúp đỡ bạn (tiết 1)

2 tiết

Nhận diện phẩm chất đạo đức.

Chú ý kết nối với sự hiểu biết sẵn có của trẻ.

15

Quan tâm giúp đỡ bạn (tiết 2)

– Không dạy tiết 2 GV tăng cường tổ chức các hoạt động để HS thực hiện (tự thực hiện với sự hỗ trợ, giám sát của cha mẹ)

16

Chia sẻ yêu thương (tiết 1)

2 tiết

Nhận diện phẩm chất đạo đức.

Chú ý kết nối với sự hiểu biết sẵn có của trẻ.

17

Chia sẻ yêu thương (tiết 2)

– Không dạy tiết 2 GV tăng cường tổ chức các hoạt động để HS thực hiện (tự thực hiện với sự hỗ trợ, giám sát của cha mẹ)

18

Ôn tập

Ôn tập CKI

19

Thể hiện cảm xúc bản thân

Những sắc màu cảm xúc ( tiết 1)

2 tiết

Năng lực giao tiếp, hợp tác

20

Những sắc màu cảm xúc (tiết 2)

Luyện tập, thực hành

21

Kiềm chế cảm xúc tiêu cực (tiết 1)

2 tiết

THLM Mỹ thuật

Chú ý kết nối với sự hiểu biết sẵn có của trẻ.

22

Kiềm chế cảm xúc tiêu cực (tiết 2)

Luyện tập, thực hành

23

Tìm kiếm sự hỗ trợ

Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường (tiết 1)

2 tiết

GV lồng ghép các YCCĐ: “Nêu được một số tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ” và “Biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết”

Chú ý kết nối với sự hiểu biết sẵn có của trẻ.

24

Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường (tiết 2)

Luyện tập, thực hành

25

Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nơi công cộng ( tiết 1)

2 tiết

Năng lực TGQVĐ

Chú ý kết nối với sự hiểu biết sẵn có của trẻ.

26

Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nơi công cộng (tiết 2)

Luyện tập, thực hành

27

Quê hương em

Em yêu quê hương (tiết1)

2 tiết

THLM Tiếng Việt : Quê mình đẹp nhất.

Nhận diện phẩm chất đạo đức.

Chú ý kết nối với sự hiểu biết sẵn có của trẻ.

28

Em yêu quê hương (tiết 2)

Luyện tập, thực hành

29

Giữ gìn cảnh đẹp quê hương (tiết 1)

2 tiết

GV lồng ghép các YCCĐ: “Nêu được địa chỉ của quê hương” và “Bước đầu nhận biết được vẻ đẹp của thiên nhiên và con người ở quê hương mình

Chú ý kết nối với sự hiểu biết sẵn có của trẻ.

30

Giữ gìn cảnh đẹp quê hương (tiết 2)

Luyện tập, thực hành

31

Tuân thủ quy định nơi công

cộng

Thực hiện quy định nơi công cộng (tiết 1)

4 tiết

Phẩm chất trách nhiệm

Chú ý kết nối với sự hiểu biết sẵn có của trẻ.

32

Thực hiện quy định nơi công cộng (tiết 2)

Luyện tập, thực hành

33

Thực hiện quy định nơi công cộng (tiết 3)

THLM Tiếng Việt

34

Thực hiện quy định nơi công cộng (tiết 4)

– Không dạy tiết 4 GV tăng cường tổ chức các hoạt động để HS thực hiện (tự thực hiện với sự hỗ trợ, giám sát của cha mẹ)

35

Ôn tập

Ôn tập

1 tiết

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button