Biểu Mẫu

Kế hoạch giáo dục môn Âm nhạc lớp 8 giảm tải theo công văn 4040

Tải về

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, Bộ Giáo dục đã đưa ra chương trình giảm tải nội dung học cho các khối lớp cấp THCS. share-data.top.vn mời quý thầy cô và quý phụ huynh tham khảo Kế hoạch giáo dục môn Âm nhạc lớp 8 giảm tải theo công văn 4040 mới nhất nhằm chuẩn bị thời khóa biểu lớp 9 và bài giảng trên lớp đúng chuẩn, kịp với tốc độ dạy và học bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện trong tình hình dịch bệnh phức tạp nhiều trường phải dạy học trực tuyến.

Kế hoạch dạy học Âm nhạc lớp 8 theo công văn 4040

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN ÂM NHẠCLỚP 8

(Kế hoạch giảm tải)

Năm học 2021-2022 – Tổng: 35 tiết /35 tuần

Tuần/ Tiết

Bài học

Yêu cầu cần đạt

Điều chỉnh/Hướng dẫn thực hiện

1

– Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường

– Hát đúng giai điệu, lời ca, sắc thái bài hát.

2

– Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường

– Tập đọc nhạc: TĐN số 1

– Biết hát bài hát với một số hình thức khác nhau .

– Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc

3

– Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1

– Âm nhạc thuờng thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ

– Ôn tập bài hát với các hình thức khác nhau. Biết biểu diễn bài hát ở trong và ngoài nhà trường.

– Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

– Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu.

– Học sinh tự thực hiện nội dung Ôn tập bài hát

– Học sinh tự học có hướng dẫn nội dung ÂNTT

4

– Học hát: Bài Lí dĩa bánh bò

– Hát đúng giai điệu, lời ca, sắc thái bài hát.

5

– Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò

– Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ

– Tập đọc nhạc: TĐN số 2

– Biết hát bài hát với một số hình thức khác nhau.

– Nhớ được định nghĩa gam thứ; giọng thứ.

– Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc

– Học sinh tự thực hiện nội dung Ôn tập bài hát

6

– Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2

– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo

– Ôn tập bài hát với các hình thức khác nhau. Biết biểu diễn bài hát ở trong và ngoài nhà trường.

– Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

– Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu.

– Tích hợp giáo dục ANQP: Hiểu được những khó khăn gian khổ của các anh bộ đội trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp qua chiến dịch Điện Biên Phủ nhưng vẫn lạc quan, anh dũng chiến đấu chống quân thù.

– Học sinh tự thực hiện nội dung Ôn tập bài hát

– Học sinh tự học có hướng dẫn nội dung ÂNTT

7

– Ôn tập và kiểm tra giữa kì

* Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường, Lí dĩa bánh bò

– Hát thuộc lời, đúng giai điệu và sắc thái 2 bài hát.

* Ôn tập nhạc lí

– Nhớ được định nghĩa gam thứ; giọng thứ.

* Ôn tập Tập đọc nhạc 1,2

– Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ, két hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp; thể hiện được tính chất âm nhạc các bài tập đọc nhạc đã học

Không kiểm tra, đánh giá định kì những nội dung hướng dẫn HS tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu

8

– Học hát: Bài Tuổi hồng

– Hát đúng giai điệu, lời ca, sắc thái bài hát.

9

– Ôn tập bài hát: Tuổi hồng

– Nhạc lí: Giọng song song và giọng La thứ hòa thanh

– Tập đọc nhạc: TĐN số 3

– Biết hát bài hát với một số hình thức khác nhau.

– Nhớ được định nghĩa giọng song song, giọng La thứ hòa thanh.

– Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc.

– Học sinh tự thực hiện nội dung Ôn tập bài hát

– Học sinh tự học có hướng dẫn nội dung Nhạc lí

10

– Ôn tập bài hát: Tuổi hồng

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3

– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây kơ-nia

– Ôn tập bài hát với các hình thức khác nhau. Biết biểu diễn bài hát ở trong và ngoài nhà trường.

– Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

– Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu.

– Học sinh tự thực hiện nội dung Ôn tập Tập đọc nhạc

– Học sinh tự học có hướng dẫn nội dung ÂNTT

11

CHỦ ĐỀ: ÂM NHẠC DÂN TỘC (tiết 1)

– Học hát: Bài Hò ba lí

– Hát đúng giai điệu, lời ca, sắc thái bài hát.

12

CHỦ ĐỀ: ÂM NHẠC DÂN TỘC (tiết 2)

– Ôn tập bài hát: Bài Hò ba lí

– Nhạc lí: Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu- Giọng cùng tên

– Tập đọc nhạc: TĐN số 4

– Biết hát bài hát với một số hình thức khác nhau

– Nhớ được thứ tự 4 dấu thăng và giáng ở hóa biểu; định nghĩa giọng cùng tên.

– Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc.

– Học sinh tự thực hiện nội dung Ôn tập bài há

– Học sinh tự học có hướng dẫn nội dung Nhạc lí

13

CHỦ ĐỀ: ÂM NHẠC DÂN TỘC (tiết 3)

– Ôn tập bài hát: Bài Hò ba lí

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4

– Âm nhạc thường thức: Một số nhạc cụ dân tộc

– Ôn tập bài hát với các hình thức khác nhau. Biết biểu diễn bài hát ở trong và ngoài nhà trường.

– Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

– Nhận biết và nêu được một số đặc điểm nhạc cụ dân tộc: Cồng, chiêng; đàn t’rưng; đàn đá.

– Học sinh tự thực hiện nội dung Ôn tập Tập đọc nhạc

– Học sinh tự học có hướng dẫn nội dung ÂNTT

14

– Ôn tập

* Ôn tập bài hát: Tuổi hồng, Hò ba lí.

– Hát thuộc lời, đúng giai điệu và sắc thái 2 bài hát.

* Ôn tập nhạc lí

– Nhớ được định nghĩa gam thứ; giọng thứ

– Nhớ được định nghĩa giọng song song, giọng La thứ hòa thanh.

– Nhớ được thứ tự 4 dấu thăng và giáng ở hóa biểu; định nghĩa giọng cùng tên.

* Ôn tập Tập đọc nhạc 3,4

– Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ, két hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp; thể hiện được tính chất âm nhạc các bài tập đọc nhạc đã học.

15+16

– Ôn tập Học kì I

* Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường, Lí dĩa bánh bò, Tuổi hồng, Hò ba lí.

– Hát thuộc lời, đúng giai điệu và sắc thái 4 bài hát.

* Ôn tập Tập đọc nhạc 1,2,3,4

– Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ, két hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp; thể hiện được tính chất âm nhạc các bài tập đọc nhạc đã học.

* Ôn tập ÂNTT

– Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ Trần Hoàn, Hoàng Vân, Phan Huỳnh Điểu; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu.

– Nhận biết và nêu được một số đặc điểm nhạc cụ dân tộc.

17+18

– Kiểm tra học kì I

– Bài đọc thêm: Âm vang một bài ca quốc tế

– GV kiểm tra đánh giá phẩm chất và năng lực dựa vào các yêu cầu cần đạt ứng với các mạch nội dung đã học và sự tiến bộ của học sinh.

* Bài đọc thêm

– Từ hoàn cảnh ra đời của bài hát Quốc tế ca, học sinh biết ghi nhớ công lao của Bác Hồ và các chiến sĩ cách mạng đã đấu tranh vô cùng gian khổ để giành được nền hòa bình, độc lập cho dân tộc.

– Không kiểm tra, đánh giá định kì những nội dung hướng dẫn HS tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu

– Học sinh tự thực hiện nội dung Bài đọc thêm

19

CHỦ ĐỀ: MÙA XUÂN (tiết 1)

– Học hát: Bài Khát vọng mùa xuân

– Hát đúng giai điệu, lời ca, sắc thái bài hát.

20

CHỦ ĐỀ: MÙA XUÂN (tiết 2)

– Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân

– Nhạc lí: Nhịp 6/8

– Tập đọc nhạc: TĐN số 5

– Biết hát bài hát với một số hình thức khác nhau.

– Nhớ được định nghĩa nhịp, cách đánh nhịp 6/8.

– Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc.

– Học sinh tự thực hiện nội dung Ôn tập bài hát

21

CHỦ ĐỀ: MÙA XUÂN (tiết 3)

– Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5

– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu

– Ôn tập bài hát với các hình thức khác nhau. Biết biểu diễn bài hát ở trong và ngoài nhà trường.

– Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

– Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu.

Tích hợp giáo dục ANQP: Hiểu được những khó khăn gian khổ và hi sinh của nhân dân ta trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp qua tấm gương hi sinh anh dũng của chị Võ Thị Sáu đã chiến đấu cho sự nghiệp độc lập, tự do của dân tộc.

– Học sinh tự thực hiện nội dung Ôn tập Tập đọc nhạc

– Học sinh tự học có hướng dẫn nội dung ÂNTT

22

– Học hát: Bài Nổi trống lên các bạn ơi

– Hát đúng giai điệu, lời ca, sắc thái bài hát.

23

– Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi

– Tập đọc nhạc: TĐN số 6

– Biết hát bài hát với một số hình thức khác nhau.

– Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc.

24

– Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6

– Âm nhạc thường thức: Hát bè

– Ôn tập bài hát với các hình thức khác nhau. Biết biểu diễn bài hát ở trong và ngoài nhà trường

– Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

– Nêu được một vài nét về hình thức hát bè

– Học sinh tự thực hiện nội dung Ôn tập bài hát

– Học sinh tự học có hướng dẫn nội dung ÂNTT

25

– Ôn tập và kiểm tra giữa kì II

* Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân, Nổi trống lên các bạn ơi.

– Hát thuộc lời, đúng giai điệu và sắc thái 2 bài hát.

* Ôn tập nhạc lí

– Nhớ được định nghĩa và cách chỉ huy nhịp 6/8.

* Ôn tập Tập đọc nhạc 5,6

– Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp; thể hiện được tính chất âm nhạc các bài tập đọc nhạc đã học.

26

– Học hát: Bài Ngôi nhà của chúng ta

– Hát đúng giai điệu, lời ca, sắc thái bài hát.

27

– Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta

– Tập đọc nhạc: TĐN số 7

– Biết hát bài hát với một số hình thức khác nhau.

– Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc.

– Học sinh tự thực hiện nội dung Ôn tập bài hát

28

– Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7

– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Sô-panh và bản Nhạc buồn

– Ôn tập bài hát với các hình thức khác nhau. Biết biểu diễn bài hát ở trong và ngoài nhà trường

– Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

– Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu.

– Học sinh tự thực hiện nội dung Ôn tập bài hát

– Học sinh tự học có hướng dẫn nội dung ÂNTT

29

– Học hát: Bài Tuổi đời mênh mông

– Hát đúng giai điệu, lời ca, sắc thái bài hát.

30

– Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông

– Tập đọc nhạc: TĐN số 8

– Biết hát bài hát với một số hình thức khác nhau

– Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc.

31

– Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8

– Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn

– Ôn tập bài hát với các hình thức khác nhau. Biết biểu diễn bài hát ở trong và ngoài nhà trường

– Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

– Nêu được một vài nét sơ lược về thể loại nhạc đàn.

– Học sinh tự thực hiện nội dung Ôn tập bài hát

– Học sinh tự học có hướng dẫn nội dung ÂNTT

32

– Ôn tập

* Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta, Tuổi đời mênh mông

– Hát thuộc lời, đúng giai điệu và sắc thái 2 bài hát.

* Ôn tập Tập đọc nhạc 7,8

– Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ, két hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp; thể hiện được tính chất âm nhạc các bài tập đọc nhạc đã học.

* Ôn tập ÂNTT

– Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ Sô – panh

– Nêu được một vài nét sơ lược về thể loại nhạc đàn.

33

– Ôn tập học kì II

* Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân, Nổi trống lên các bạn ơi, Ngôi nhà của chúng ta, Tuổi đời mênh mông.

* Ôn tập nhạc lí

– Nhớ được định nghĩa và cách chỉ huy nhịp 6/8

* Ôn tập đọc nhạc số 5,6,7,8

– Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ, két hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp; thể hiện được tính chất âm nhạc các bài tập đọc nhạc đã học.

34+35

– Kiểm tra học kì II

– GV kiểm tra đánh giá phẩm chất và năng lực dựa vào các yêu cầu cần đạt ứng với các mạch nội dung đã học và sự tiến bộ của học sinh.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button