Giáo Dục

Kế hoạch giáo dục môn Mĩ thuật lớp 6 sách Cánh diều

Kế hoạch giáo dục môn Mĩ thuật lớp 6 sách Cánh diều giúp thầy cô tham khảo, để lên kế hoạch giáo dục dễ dàng hơn trong năm học mới. Mẫu được lập theo mẫu của Công văn 5512/BGDĐT 2020 về tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trong trường học ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

Kế hoạch giáo dục Mỹ thuật 6 sách Cánh Diều được biên soạn chi tiết cho từng bài học. Mỗi bài học gồm bao nhiêu tiết học, các bài học thuộc tuần bao nhiêu để các thầy cô nắm được Kế hoạch dạy học, chuẩn bị hiệu quả. Mời các thầy cô tham khảo.

Kế hoạch giáo dục môn Mỹ thuật 6 sách năm học 2021-2022

TRƯỜNG: ………………………………………..

TỔ: …………………………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN: MĨ THUẬT, LỚP 6 (BỘ SÁCH CÁNH DIỀU)
(Năm học 2021 – 2022)

A. Thông tin giáo viên

1. Họ và tên:……………………………………………, chức vụ:……………………………..

2. Trình độ đào tạo:………….…………, chuyên môn đào tạo:……………………………..

3. Nhiệm vụ được phân công:

– Giảng dạy môn….., khối lớp……;môn……, khối lớp…..

– Chủ nhiệm lớp (nếu có):……

– Bồi dưỡng HSG, công tác đoàn, đội (nếu có):………….

– Nhiệm vụ khác nếu có:…..

B. Kế hoạch thực hiện

I. Kế hoạch dạy học các môn học theo phân công

1. Môn: Mĩ thuật; khối: 6

1.1. Khung phân bố số tiết cho các nội dung dạy học

Học kì

Các chủ đề

Lý thuyết

Bài tập/ luyện tập

Thực hành

Ôn tập

Kiểm tra giữa kì

Kiểm tra cuối kì

Khác (tăng thời lượng, tiết trả bài, chữa bài…..

Tổng

Học kì I

Chủ đề 1: Kết nối bạn bè

03

03

06

Chủ đề 2: Di sản mĩ thuật

02

02

04

Chủ đề 3: Mĩ thuật và thiên nhiên

03

03

06

Ôn tập + Kiểm tra

01

01

02

Tổng học kì I

08

08

01

01

18

Học kì II

Chủ đề 4: Quê hương tươi đẹp

02

02

04

Chủ đề 5: Nhà thiết kế tài hoa

03

03

06

Chủ đề 6: Sống xanh

02

02

04

Kiểm tra

01

01

02

Trưng bày kết quả

01

01

Tổng học kì II

07

08

01

01

17

Cả năm

15

16

02

02

35

1.2. Phân phối chương trình

Tiết thứ

Chủ đề

Bài học

Số tiết

Thời điểm dự kiến thực hiện (có thể điều chỉnh khi thực hiện)

Thiết bị

dạy học

Địa điểm dạy học

HỌC KỲ I

1

Chủ đề 1. Kết nối bạn bè

Bài 1: Chân dung bạn em (Tiết 1)

1

Tuần 1

9/2021

Tranh chân dung họa sĩ và học sinh

Lớp học

2

Bài 1: Chân dung bạn em (Tiết 2)

1

Tuần 2

9/2021

Tranh chân dung họa sĩ và học sinh

Lớp học

3

Bài 2: Tạo hình nhóm nhân vật (Tiết 1)

1

Tuần 3

9/2021

Máy chiếu

Lớp học

4

Bài 2: Tạo hình nhóm nhân vật (Tiết 2)

1

Tuần 4

9/2021

Các tác phẩm tượng, mô hình người

Lớp học

5

Bài 3: In tranh kết hợp nhiều bản khắc (Tiết 1)

1

Tuần 5

10/2021

Khuôn mẫu in tranh

Lớp học

6

Bài 3: In tranh kết hợp

nhiều bản khắc (Tiết 2)

1

Tuần 6

10/2021

Khuôn mẫu in tranh

Lớp học

7

Chủ đề 2.

Di sản mĩ thuật

Bài 4: Nghệ thuật tạo hình tiền sử và cổ đại (Tiết 1)

1

Tuần 7

10/2021

Máy chiếu

Lớp học

8

Bài 4: Nghệ thuật tạo hình tiền sử và cổ đại (Tiết 2)

1

Tuần 8

10/2021

Tranh, ảnh MT thời tiền sử

Lớp học

9

Bài 5: Sáng tạo họa tiết trang trí (Tiết 1)

1

Tuần 9

11/2021

Họa tiết dân tộc (trống đồng, thổ cẩm,…

Lớp học

10

Bài 5: Sáng tạo họa tiết trang trí (Tiết 2- Bài kiểm tra giữa kỳ I)

1

Tuần 10

11/2021

Họa tiết dân tộc (trống đồng, thổ cẩm,…

Lớp học

11

Chủ đề 3.

Mĩ thuật và thiên nhiên

Bài 6: Tạo hình cá bằng lá cây (Tiết 1)

1

Tuần 11

11/2021

Hình ảnh các loài cá, lá cây

Lớp học

12

Bài 6: Tạo hình cá bằng lá cây (Tiết 2)

1

Tuần 12

11/2021

Hình ảnh các loài cá, lá cây

Lớp học

13

Bài 7: Thời trang cho vật nuôi (Tiết 1)

1

Tuần 13

12/2021

Bài mẫu

Lớp học

14

Bài 7: Thời trang cho vật nuôi (Tiết 2)

1

Tuần 14

12/2021

Hình hướng dẫn cách làm bài

Lớp học

15

Bài 9: Ôn tập học kì I

1

Tuần 15

12/2021

Lớp học

16

Kiểm tra cuối kỳ I

1

Tuần 16

12/2021

Lớp học

17

Chủ đề 3.

Mĩ thuật và thiên nhiên

Bài 8: Vẽ nhóm mẫu có dạng khối cầu (Tiết 1)

1

Tuần 17

01/2022

Mẫu vẽ, Bài vẽ

Lớp học

18

Bài 8: Vẽ nhóm mẫu có dạng khối cầu (Tiết 2)

1

Tuần 18

01/2022

Mẫu vẽ, Bài vẽ

Lớp học

HỌC KỲ II

19

Chủ đề 4.

Quê hương

Bài 10: Biển đảo quê hương

(Tiết 1)

1

Tuần 19

01/2022

Tranh ảnh biển đảo

Lớp học

20

Bài 10: Biển đảo quê hương

(Tiết 2)

1

Tuần 20

01/2022

Tranh ảnh biển đảo

Lớp học

21

Bài 11: Ngày hội quê em (Tiết 1)

1

Tuần 21

02/2022

Máy chiếu ngày lễ hội

Lớp học

22

Bài 11: Ngày hội quê em (Tiết 2)

1

Tuần 22

02/2022

Tranh ảnh ngày lễ hội

Lớp học

23

Chủ đề 5.

Nhà thiết kế

tài hoa

Bài 12: Tạo hình và trang trí chữ (Tiết 1)

1

Tuần 23

02/2022

Các bài trang trí chữ

Lớp học

24

Bài 12: Tạo hình và trang trí chữ (Tiết 2)

1

Tuần 24

02/2022

Các bài trang trí chữ

Lớp học

25

Bài 13: Thiết kế tạo dáng ô tô (Tiết 1)

1

Tuần 25

03/2022

Hình hướng dẫn cách tạo dáng ô tô, bài mẫu

Lớp học

26

Bài 13: Thiết kế tạo dáng ô tô (Tiết 2)

1

Tuần 26

03/2022

Hình hướng dẫn cách tạo dáng ô tô, bài mẫu

Lớp học

27

Bài 14: Thiết kế thiệp chúc mừng (Tiết 1)

1

Tuần 27

03/2022

Thiệp mẫu, giấy màu, hồ dán

Lớp học

28

Bài 14: Thiết kế thiệp chúc mừng (Tiết 2- Bài kiểm tra giữa kỳ II)

1

Tuần 28

03/2022

Thiệp mẫu, giấy màu, hồ dán

Lớp học

29

Chủ đề 6.

Sống xanh

Bài 15: Thiết kế túi giấy (Tiết 1)

1

Tuần 29

04/2022

Mẫu túi giấy, giấy mầu, bìa, hồ dán, kéo

Lớp học

30

Bài 15: Thiết kế túi giấy (Tiết 2)

1

Tuần 30

04/2022

Mẫu túi giấy, giấy mầu, bìa, hồ dán, kéo

Lớp học

31

Bài 17: Ôn tập học kì II

1

Tuần 31

04/2022

Lớp học

32

Kiểm tra cuối kì II

1

Tuần 32

04/2022

Lớp học

33

Chủ đề 6.

Sống xanh

Bài 16: Tạo hình đồ chơi bằng vật liệu tái chế (Tiết 1)

1

Tuần 33

05/2022

Chai, lọ nhựa, kéo, giấy màu, bài mẫu

Lớp học

34

Bài 16: Tạo hình đồ chơi bằng vật liệu tái chế (Tiết 2)

1

Tuần 34

05/2022

Chai, lọ nhựa, kéo, giấy màu, bài mẫu

Lớp học

35

Trưng bày sản phẩm cuối năm học

1

Tuần 35

05/2022

Lớp học

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Chủ nhiệm, Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

TỔ TRƯỞNG

… ngày ……tháng 8 năm 2021

GIÁO VIÊN

Trên đây là Kế hoạch giáo dục môn Mỹ thuật lớp 6 sách Cánh diều. Mẫu gồm đầy đủ nội dung các tiết học theo tuần để các thầy cô tiện theo dõi, chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022 sắp tới. Mời các thầy cô và các bạn tham khảo thêm các giáo án và tài liệu khác của bộ sách Cánh Diều lớp 6 trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của share-data.top.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button