Giáo Dục

Không ghi hình thức đào tạo trên bằng đại học

Bằng tốt nghiệp đại học sẽ không ghi xếp loại

Bằng tốt nghiệp trình độ đại học sẽ không ghi loại xuất sắc, giỏi, khá, trung bình khá hay trung bình, không phân biệt chính quy hay vừa làm vừa học. Đây là nội dung đáng chú ý tại Dự thảo Thông tư Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung sau đây của share-data.top để biết thêm chi tiết.

Theo Luật Giáo dục đại học sửa đổi thì từ ngày 01/7/2019 trên các văn bằng đại học sẽ không còn ghi loại hình đào tạo. Như vậy, hệ đào tạo chính quy và không chính quy đều đã có giá trị như nhau. Ngoài ra trong Dự thảo Thông tư Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học ngày 3/10/2019 cũng đề cập đến quy định không ghi xếp loại trên bằng đại học.

Dự thảo về quy định nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp đại học

Cụ thể, theo Dự thảo này, các nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học gồm sẽ còn 10 mục sau:

– Tiêu đề: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

– Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ).

– Tên cơ sở giáo dục cấp văn bằng.

– Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng.

– Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng.

– Quốc tịch của người được cấp văn bằng.

– Ngành đào tạo.

– Địa danh, ngày tháng năm cấp văn bằng.

– Họ, chữ đệm, tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định.

– Số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng.

Như vậy có thể thể thấy, so với quy định hiện hành tại Thông tư 19/2011/TT-BGDĐT, việc ghi các nội dung trên bằng tốt nghiệp đại học dự kiến sẽ có một số thay đổi đáng chú ý sau:

– Trên bằng tốt nghiệp đại học sẽ không còn ghi xếp loại tốt nghiệp của người tốt nghiệp như xuất sắc, giỏi, khá, trung bình khá hay trung bình. Hiện nay, người tốt nghiệp sẽ được phân biệt về xếp loại bằng tốt nghiệp theo các mức nêu trên.

– Trên bằng tốt nghiệp đại học sẽ không còn ghi hình thức đào tạo như chính quy, vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn. Hiện nay, người tốt nghiệp sẽ được phân biệt rõ ràng các hình thức đào tạo trên bằng tốt nghiệp.

– Tên gọi văn bằng tốt nghiệp trình độ đại học sẽ được gọi chung thống nhất là bằng cử nhân, không phân biệt tên gọi theo các khối ngành đào tạo. Hiện nay, tên gọi này là có sự khác nhau, cụ thể:

Đối với ngành kỹ thuật ghi “BẰNG KỸ SƯ”.

Đối với ngành kiến trúc ghi “BẰNG KIẾN TRÚC SƯ”.

Đối với ngành y ghi “BẰNG BÁC SĨ” hoặc “BẰNG CỬ NHÂN”.

Đối với ngành dược ghi “BẰNG DƯỢC SĨ” hoặc “BẰNG CỬ NHÂN”.

Đối với các ngành khoa học cơ bản, sư phạm, luật, kinh tế ghi “BẰNG CỬ NHÂN”.

Đối với các ngành còn lại ghi “BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC”.

Như vậy, nếu những nội dung này tại Dự thảo được thông qua thì sắp tới, bằng tốt nghiệp đại học được cấp cho người hoàn thành chương trình đào tạo sẽ được gọi chung là bằng cử nhân cho tất cả các khối ngành đào tạo, sẽ không còn phân biệt các hình thức đào tạo là chính quy hay tại chức, cũng như sẽ không còn phân biệt xếp loại tốt nghiệp của người học.

Ngoài ra, Dự thảo cũng quy định thêm, các cơ sở giáo dục đại học được bổ sung các nội dung khác ghi trên văn bằng giáo dục đại học phù hợp với quy định của pháp luật.

Tham khảo thêm:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button