Pháp Luật

Không khai trình lao động, doanh nghiệp có bị phạt?

Không khai trình lao động, doanh nghiệp có bị phạt? Khai trình sử dụng lao động là nghĩa vụ của người sử dụng lao động. Nếu không thực hiện nghĩa vụ này thì doanh nghiệp có bị xử phạt không?

1. Khai trình sử dụng lao động là gì?

Khai trình sử dụng lao động được quy định tại điều 12 Bộ luật Lao động 2019 (BLLĐ):

– Khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động

– Người sử dụng lao động khai trình việc sử dụng lao động theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

– Định kỳ 06 tháng (trước ngày 05 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 05 tháng 12), người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia

– Trường hợp người sử dụng lao động không thể báo cáo tình hình thay đổi lao động thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì gửi báo cáo bằng bản giấy theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

2. Không khai trình lao động, doanh nghiệp có bị phạt?

Không khai trình lao động, doanh nghiệp sẽ bị phạt theo điều 7 Nghị định 28/2020/NĐ-CP:

=> Không khai trình lao động, doanh nghiệp bị phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

3. Thủ tục khai trình lao động

3.1 Thủ tục khai trình lao động trực tiếp

Thủ tục khai trình lao động được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Check Also
    Close
    Back to top button