Hình Ảnh

L là gì trong Vật lý lớp 12?

L trong Vật lý lớp 12 là gì?

Trong vật lý lớp 12 chúng ta đã học ký hiệu L trong Vật lý rồi phải không? Và bài viết này hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn ôn lại một chút lý thuyết đã học. Ok, bắt đầu thôi.

1. L trong vật lý lớp 12 là gì?

Công thức nấu ăn:

L = 4π.10-7n2V

Bên trong:

  • n: Số vòng / một mét chiều dài dây
  • V: Thể tích của ống dẫn: m3
  • L: Điện cảm: H

Dưới đây là công thức về độ tự cảm – để dễ dàng hơn tôi sẽ đưa ra một số ví dụ bài tập về L.

2. Bài tập ví dụ về L trong môn vật lý lớp 12:

Một ống dây dài 1,5m, gồm 2000 vòng dây với đường kính của ống là 40cm.

a, Độ tự cảm của cuộn dây là bao nhiêu?

b, Cho dòng điện đi qua cuộn dây thì trong 1s cường độ dòng điện tăng từ 0 đến 5A. Tính giá trị của hệ số tự cảm của cuộn dây.

c, Cường độ dòng điện trong cuộn cảm là 5A, hãy xác định cảm ứng từ do dòng điện gây ra trong cuộn cảm?

d, Nếu cường độ dòng điện trong cuộn dây là 5A thì năng lượng từ trường trong ống là bao nhiêu?

Câu trả lời:

a, Độ tự cảm bên trong cuộn dây là:

Áp dụng công thức:

Vật lý lớp 11 |  Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

Vật lý lớp 11 |  Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

b, Ta tính được độ tự cảm trong cuộn dây là:

Áp dụng công thức:

Vật lý lớp 11 |  Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

c, Khi i = 5 (A) thì cảm ứng từ do dòng điện sinh ra trong cuộn cảm là:

Áp dụng công thức:

Vật lý lớp 11 |  Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

d, Khi i = 5 (A) thì năng lượng từ trường sinh ra trong cuộn cảm là:

Áp dụng công thức:

Vật lý lớp 11 |  Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

>>> Tôi là gì trong vật lý 9?

>>> D là gì trong vật lý? Và công thức tính

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là Gì ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button