Giáo Dục

Liệt kê 3 cách mà thầy/cô đảm bảo học sinh có đủ kiến thức để giúp họ trở thành những người học thành công và biết tự điều chỉnh

Liệt kê 3 cách mà thầy/cô đảm bảo học sinh có đủ kiến thức để giúp họ trở thành những người học thành công và biết tự điều chỉnh. Đây là câu hỏi giáo viên phải hoàn thành khi học tập và tập huấn Mô đun 2: “Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất năng lực học sinh”. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để trả lời cho câu hỏi trong tập huấn module 2 này nhé.

1. Liệt kê 3 cách mà thầy/cô đảm bảo học sinh có đủ kiến thức để giúp họ trở thành những người học thành công và biết tự điều chỉnh

Trả lời

– Cách 1: nhiệm vụ chiếm lĩnh kiến thức mà thực tế đề ra

– Cách 2: cách giải quyết của học sinh hoàn thành nhiệm vụ

– Cách 3: kết quả mà các em thực hiện qua hoạt động thực tiễn

2. Liệt kê 3 loại kiến thức khác nhau giúp học sinh trở thành người học tự chủ và biết tự điều chỉnh

– Loại 1: học để làm gì

– Loại 2: học kiến thức gì

– Loại 3: học như thế nào

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button