Biểu Mẫu

Lời phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới

Tải về Bản in

Mẫu lời phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới được dùng nhân dịp các đồng chí Đảng viên được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam. share-data.top.vn xin gửi tới bạn đọc mẫu lời phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới như dưới đấy.

  1. Phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới số 1

  Hôm nay, Chi bộ trường …….. tổ chức lễ kết nạp đ/c ……….vào Đảng cộng sản Việt Nam. Thay mặt chi uỷ, tôi nêu rõ nhiệm vụ của Chi bộ nơi đ/c Bẩy sinh hoạt và giao nhiệm vụ cụ thể cho đ/c như sau:

  NHIỆM VỤ CHUNG:

  1. Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng Cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

  2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức Cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

  3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

  4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

  NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

  1. Đối với đ/c ………. thực hiện tốt nhiệm vụ khối trưởng chuyên môn khối 4 và công tác chủ nhiệm lớp. đ/c luôn thực hiện xuất sắc nhiệm vụ mà các đoàn thể giao phó, đặc biệt là nhiệm vụ khối trưởng và công tác chủ nhiệm lớp. Tham gia xây dựng đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh. Góp phần xây dựng tổ chức Đảng, để giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt những quy định của địa phương nơi cư trú và nơi làm việc.

  2. Tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức.

  III. Đ/c……….. có tất cả những quyền hạn của người đảng viên trừ quyền ứng cử, bầu cử và biểu quyết.

  IV. Thay mặt Chi uỷ, tôi phân công đ/c…….. tiếp tục giúp đỡ đ/c Nguyễn Thị Bẩy trong thời gian dự bị để trở thành đảng viên chính thức.

  Xin trân trọng cảm ơn.

  2. Phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới số 2

  GIAO NHIỆM VỤ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI

  – Về nhiệm vụ chung của đảng viên: có 4 nhiệm vụ như nội dung mà đồng chí ………………. vừa tuyên thệ.

  – Về quyền hạn của đảng viên có các quyền sau đây:

  1. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng.
  2. Ứng cử, đề cử và bầu cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.
  3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.
  4. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

  Đảng viên dự bị có tất cả các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng.

  Đồng chí …………… là đảng viên dự bị, thời gian dự bị là 12 tháng tính từ ngày ………….. Sau khi đủ 12 tháng dự bị đồng chí …….. viết bản tự kiểm điểm để Chi bộ xem xét đề nghị Đảng ủy cấp trên có thẩm quyền xét công nhận đảng viên chính thức.

  Như vậy hôm nay kết nạp thêm đồng chí ……… vào Đảng thì tổng số đảng viên của Chi bộ chúng ta hiện nay là: ….. đồng chí (chính thức: …., dự bị: ….) có nhiệm vụ lãnh đạo phòng ………………

  Chi bộ phân công đồng chí………………………………………………tiếp tục theo dõi giúp đỡ đảng viên dự bị …………….. phấu đấu trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

  Trong thời gian qua đồng chí đã có nhiều nổ lực phấn đấu để xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của Đảng, bây giờ mong đồng chí tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa. Vì chúng ta phấn đấu để vào Đảng và vào Đảng là để phấn đấu cống hiến và góp phần nhiều hơn trong việc xây dựng Đảng, xây dựng đất nước mà trước hết và trực tiếp là xây dựng khoa mình, bệnh viện mình ngày càng trưởng thành và lớn mạnh hơn. Trước mắt đề nghị đồng chí tập trung khắc phục các điểm còn hạn chế mà chi bộ đã có ý kiến đóng góp trong đợt xét phát triển Đảng cho đồng chí ………………….:

  – Một là, ………………………………………………………………..

  – Hai là, …………………………………………………………………

  – Ba là, …………………………………………………………………..

  Một lần nữa xin chúc mừng đồng chí …………… và cảm ơn tất cả các đồng chí.

  3. Phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới số 2

  – Kính thưa các đồng chí đại biểu!

  – Thưa toàn thể chi bộ

  Được sự phân công của Chi ủy chi bộ ………..nhân dịp đồng chí Hải được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, tôi xin TM Chi ủy CB tôi xin có vài lời phát biểu giao nhiệm vụ cho đ/c ……………:

  Kính thưa tất cả các đ/c, Bác Hồ đã dạy Đảng viên chúng ta: Vào Đảng không phải để làm Quan phát tài, vào Đảng để phục vụ Tổ quốc, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.

  Từ giờ phút này đồng chí Hải đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam là niềm vinh dự to lớn, song đó cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Trước hết các đồng chí phải luôn luôn ghi nhớ và thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của người Đảng viên. Đó là:

  1. Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết chỉ thị của Đảng, Pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, công tác, phẩm chất chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công điều động của Đảng

  3. Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

  4. Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình. Trung thực với Đảng làm công tác phát triển đảng viên mới, sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

  Đồng thời đồng chí còn phải phát huy quyền hạn của Đảng viên được quy định tại điều 3, chương 1 của Điều lệ Đảng, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và được cử vào cơ quan lãnh đạo của Đảng khi các đồng chí còn trong thời gian là Đảng viên dự bị.

  Về mặt tổ chức, đồng chí được Chi ủy phân công sinh hoạt tại chi bộ Nguyễn Bá Ngọc – Y tế. Nhiệm vụ chính trị của chi bộ chúng ta thực hiện tốt công tác GD THCS cho học sinh 2 xã …… và …………, chăm sóc sức khỏe và công tác y tế cho nhân dân và học sinh. Đại hội chi bộ nhiệm kỳ …………….. đã xác định rõ phương hướng nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo bảo đảm nhà trường và trạm y tế ……….. phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong từng năm.

  Là Đảng viên mới, đồng chí phải nhanh chóng nghiên cứu, nắm vững nghị quyết của chi bộ, xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của chi bộ hàng tháng để cùng với các đồng chí Đảng viên trong chi bộ tổ chức thức hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

  Bên cạnh những công việc đó, các đồng chí còn phải nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng cao hiểu biết về Đảng, năng lực lãnh đạo, và khả năng vận động quần chúng của đảng.

  Để tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí Hải trong học tập, công tác và rèn luyện tốt, ngoài sự quan tâm của tập thể Đảng viên trong chi bộ, chi ủy quyết định tiếp tục phân công đồng chí Nguyễn Đông Vũ là người trực tiếp và thường xuyên giúp đỡ đồng chí Trần Văn Hải; đồng chí Nguyễn Đông Vũ là người trực tiếp và thường xuyên giúp đỡ đồng chí Trần Văn Hải tiến bộ và trở thành đảng viên chính thức của đảng sau khi trải qua 12 tháng dự bị.

  Cuối cùng xin chúc các đồng chí mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp.

  Trên đây là Lời phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới mà share-data.top.vn sưu tầm được và gửi tới các bạn.

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button