Giáo Dục

Luyện từ và câu lớp 4: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?


Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

Luyện từ và câu lớp 4: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 69, 70 có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo luyện tập các dạng bài tìm câu kể Ai là gì? xác định chủ, vị trong các câu vừa tìm được.

Chính tả lớp 4: (Nghe – viết): Khuất phục tên cướp biển

Hướng dẫn giải phần Nhận xét Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 69

Đọc các câu đã cho (SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 69)

Câu 1. Trong các câu trên, câu nào có dạng Ai là gì?

Trong các câu trên, các câu sau đây có dạng Ai là gì?

– Ruộng rẫy là chiến trường.

– Cuốc cày là vũ khí.

– Nhà nông là chiến sĩ.

– Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.

Câu 2. Xác định chủ ngữ của các câu đó.

Chủ ngữ của các câu trên là: Ruộng rẫy; Cuốc cày; Nhà nông; Kim Đồng và các bạn anh.

Câu 3. Chủ ngữ đó do các từ ngữ thế nào tạo thành?

Chủ ngữ đó do các danh từ, cụm danh từ (có cả danh từ riêng chỉ tên người) tạo thành.

Hướng dẫn giải phần Luyện tập Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 69

Câu 1 (trang 69 sgk Tiếng Việt 4)

Đọc các câu đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 69)

a. Tìm câu kể “Ai là gì?”

b. Xác định chủ ngữ của các câu tìm được.

Trả lời:

Em tìm và xác định như sau:

Văn hóa nghệ thuật // cũng là một mật trận

Anh chị em// là chiến sĩ mặt trận ấy

Vừa buồn mà lại vừa vui // mới thực là nỗi niềm bông phượng.

Hoa phượng // là hoa học trò.

Câu 2 (trang 69 sgk Tiếng Việt 4): Chọn từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu kể “Ai là gì?” (SGK TV4 tập 2 trang 69).

Trả lời:

– Bạn Lan → là người Hà Nội.

– Người → là vốn quý nhất.

– Cô giáo → là người mẹ thứ hai của em.

– Trẻ em → là tương lai của đất nước .

Câu 3 (trang 70 sgk Tiếng Việt 4): Đặt câu kế “Ai là gì?” với các từ ngữ sau làm chủ ngữ “Bạn Bích Vân; Hà Nội; Dân tộc ta”.

Trả lời:

Em tìm thêm bộ phận vị ngữ trả lời câu hỏi “là gì?” đằng sau các chủ ngữ thích hợp là được.

– Bạn Bích Vân là lớp trưởng của lớp em.

– Hà Nội là Thủ đô của nước Việt Nam.

– Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng.

>> Bài tiếp theo: Kể chuyện lớp 4: Những chú bé không chết

Ngoài ra các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 được website sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi giữa học kì 2 lớp 4, các môn theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button