Giáo Dục

Lý thuyết Các đới khí hậu trên Trái Đất


Lý thuyết Địa lý lớp 6: Các đới khí hậu trên Trái Đất gồm Lý thuyết và các bài giải SGK, SBT Địa lý 6 cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng kiến thức địa lý 6 chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

1. Các chí tuyến và vòng cực trên Trái Đất Địa lý 6

– Chí tuyến Bắc: 23o27B

– Chí tuyến Nam: 23o27N

– Vòng cực Bắc: 66o33B

– Vòng cực Nam: 66o33N

– Các chí tuyến và vòng cực là ranh giới phân chia bề mặt Trái đất thành các vành đai nhiệt:

+ Vành đai nóng chí tuyến Bắc-> chí tuyến Nam.

+ Hai vành đai ôn hòa từ hai chí tuyến -> 2 vòng cực.

+ Hai vành đai lạnh: Từ 2 vòng cực -> 2 cực Bắc và Nam.

2. Sự phân chi bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ

– Có 5 vành đai nhiệt

– Tương ứng với 5 đới khí hậu trên Trái Đất. (1 đới nóng, 2 đới ôn hoà, 2 đới lạnh)

a) Đới nóng (hay nhiệt đới)

– Giới hạn: Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.

– Đặc điểm: Quanh năm có góc chiếu ánh sánh Mặt Trời tương đối lớn, thời gian chiếu sáng trong năm chênh lệch nhau ít. Lượng nhiệt hấp thu được tương đối nhiều nên quanh năm nóng.

– Gió thổi thường xuyên: Tín phong

– Lượng mưa trung bình: 1000mm – 2000mm, có nơi trên 2000mm.

b) Hai đới ôn hòa (hay ôn đới).

– Từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam.

– Đặc điểm: Lượng nhiệt nhận được trung bình, các mùa thể hiện rất rõ trong năm.

– Gió thổi thường xuyên: Tây ôn đới

– Lượng mưa trung bình: 500 -1000mm

c) Hai đới lạnh (hay hàn đới)

– Giới hạn: Từ vòng cực bắc về cực bắc và vòng cực Nam về cực Nam.

– Khí hậu giá lạnh, băng tuyết quanh năm.

– Gió đông cực thổi thường xuyên.

– Lượng mưa trung bình 500mm.

3. Trắc nghiệm bài Các đới khí hậu trên Trái Đất

Câu 1: Có mấy đới khí hậu trên bề mặt của Trái Đất?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 2: Đới nóng (hay nhiệt đới) nằm giữa

A. chí tuyến và vòng cực.

B. hai chí tuyến.

C. hai vòng cực.

D. 66°33 B và 66°33 N.

Câu 3: Loại gió thổi thường xuyên trong khu vực đới nóng là

A. Tín phong.

B. gió Đông cực.

C. gió Tây ôn đới.

D. gió phơn tây nam.

Câu 4: Các mùa trong năm thể hiện rất rõ là đặc điểm của đới khí hậu

A. Nhiệt đới.

B. Ôn đới.

C. Hàn đới.

D. Cận nhiệt đới.

Câu 5: Loại gió thổi thường xuyên ở khu vực đới lạnh là

A. gió Tây ôn đới.

B. gió mùa.

C. Tín phong.

D. gió Đông cực.

Câu 6: Trên Trái Đất có các đới khí hậu là

A. một đới nóng, hai đới ôn hòa, một đới lạnh.

B. hai đới nóng, hai đới ôn hòa, một đới lạnh.

C. một đới nóng, hai đới ôn hòa, hai đới lạnh.

D. hai đới nóng, một đới ôn hòa, hai đới lạnh.

Câu 7: Lượng mưa trung bình năm trên 2.000mm là đặc điểm của đới

A. Đới nóng (nhiệt đới)

B. Đới ôn hòa (ôn đới)

C. Đới cận nhiệt

D. Đới lạnh (hàn đới)

Câu 8: Yếu tố quan trọng nhất tác động đến sự phân hóa khí hậu trên bề mặt Trái Đất là

A. Dòng biển

B. Địa hình

C. Vĩ độ

D. Vị trí gần hay xa biển

Câu 9: Đặc điểm không đúng với khí hậu đới nóng là

A. Quanh năm nóng.

B. Có góc chiếu của ánh sáng mặt trời rất nhỏ.

C. Lượng mưa trung bình năm từ 1.000 mm đến trên 2.000 mm.

D. Có gió Tín phong thổi thường xuyên.

Câu 10: Việt Nam nằm trong đới khí hậu

A. Cận nhiệt đới

B. Hàn đới

C. Cận nhiệt

D. Nhiệt đới

4. Bài tập Các đới khí hậu trên Trái Đất lớp 6

  • Giải bài tập SGK Địa lý lớp 6 Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái đất
  • Giải bài tập SBT Địa lí 6 bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất

Trên đây website tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Các đới khí hậu trên Trái Đất ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6….và các đề thi học kì 1 lớp 6 và đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button