Giáo Dục

Lý thuyết Dấu hiệu chia hết cho 9


Lý thuyết Dấu hiệu chia hết cho 9

Lý thuyết Toán lớp 4: Dấu hiệu chia hết cho 9 bao gồm ví dụ chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 chương 3: Dấu hiệu chia hết. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

Lý thuyết Dấu hiệu chia hết cho 2

Lý thuyết Dấu hiệu chia hết cho 5

1. Ví dụ Dấu hiệu chia hết cho 9

Dấu hiệu chia hết cho 9

2. Dấu hiệu chia hết cho 9 Toán lớp 4

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Chú ý: Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9.

Nếu tổng các chữ số của số A chia 9 còn dư thì số đó chính là số dư khi chia A cho 9.

Giải bài tập Dấu hiệu chia hết cho 9 – Toán 4

  • Giải bài tập Toán 4 trang 97 SGK: Dấu hiệu chia hết cho 9
  • Giải bài tập Toán 4 trang 98 SGK: Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 9 và dấu hiệu chia hết cho 3
  • Giải vở bài tập Toán 4 bài 87: Dấu hiệu chia hết cho 9
  • Các bài toán về dấu hiệu chia hết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button