Giáo Dục

Lý thuyết Địa lý lớp 7 bài 54: Dân cư xã hội châu Âu


Lý thuyết Địa lý lớp 7 bài 54: Dân cư xã hội châu Âu là phần tóm tắt nội dung trọng tâm của bài 54 chương 10 Phần 3 trong chương trình Địa lí 7, giúp các em học sinh lớp 7 nắm vững lý thuyết của bài. Sau đây mời thầy cô và các em học sinh tham khảo chi tiết.

A. Lý thuyết Địa lý bài 54

1. Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hoá

– Dân cư Châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it.

– Gồm ba nhóm ngôn ngữ chính Giéc-man, La-tinh, Xla-vơ.

– Tôn giáo: chủ yếu theo Cơ đốc giáo, ngoài ra còn có một số vùng theo đạo Hồi.

=> Các quốc gia châu Âu có sự đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo.

2. Dân cư châu Âu đang già đi, mức độ đô thị hoá cao

– Số dân 727 triệu người (2001), mật độ dân số trung bình thấp: trên 70 người/km2.

– Phân bố dân cư không đồng đều: tập trung trong các đồng bằng, thung lũng và đặc biệt là các vùng duyên hải; thưa thớt ở vùng núi cao.

– Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp (không tới 0,1%)

– Dân số già.

– Châu Âu có mức độ đô thị hoá cao

+ Tỉ lệ dân thành thị cao 75% dân số.

+ Nhiều thành phố nối tiếp tạo thành dải đô thị.

+ Đô thị hóa ở nông thôn đang phát triển.

B. Trắc nghiệm Địa lý bài 54

Câu 1: Các dân tộc châu Âu thuộc nhóm ngôn ngữ nào?

A. Giec-man.

B. Hi lạp.

C. Đan xen hai ngôn ngữ.

D. Các ngôn ngữ khác.

Các dân tộc châu Âu thuộc nhóm ngôn ngữ Giec-man, La tinh và Xla-vơ.

Chọn: A.

Câu 2: Dân cư châu Âu thuộc chủng tộc nào?

A. Nê-grô-ít.

B. Môn-gô-lô-ít.

C. Ơ-rô-pê-ô-ít.

D. Ôt-xtra-lô-ít.

Dân cư châu Âu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít (da trắng).

Chọn: C.

Câu 3: Các dân tộc châu Âu theo tôn giáo nào?

A. Đạo Thiên chúa.

B. Đạo Hin-du.

C. Đạo Phật.

D. Bà La Môn.

Các dân tộc châu Âu theo các tôn giáo sau: Thiên chúa giáo, Tin lành, đạo chính thống và Hồi giáo.

Chọn: A.

Câu 4: Mật độ dân số chiếm tỉ lệ diện tích lớn nhất ở châu Âu là

A. Trên 125 người/km2.

B. Từ 25 – 125 người/km2.

C. 10 – 25 người/km2.

D. Dưới 10 người/km2.

Mật độ dân số chiếm tỉ lệ diện tích lớn nhất ở châu Âu khoảng từ25 – 125 người/km2.

Chọn: B.

Câu 5: Nước có mật độ dân số thấp nhất châu Âu

A. Va-ti-căng. B. Ai-xơ-len. C. Đan mạch. D. Mô-na-cô.

Nước có mật độ dân số thấp nhất châu Âu Ai-xơ-len.

Chọn: B.

Câu 6: Nước có mật độ dân số cao nhất châu Âu

A. Va-ti-căng. B. Ai-xơ-len. C. Đan mạch. D. Mô-na-cô.

Nước có mật độ dân số cao nhất châu Âu Mô-na-cô.

Chọn: D.

Câu 7: Nước có diện tích nhỏ nhất châu Âu

A. Va-ti-căng. B. Ai-xơ-len. C. Đan mạch. D. Mô-na-cô.

Nước có diện tích nhỏ nhất châu Âu Va-ti-căng.

Chọn: A.

Câu 8: Đô thị hóa ở châu Âu có đặc điểm

A. Mức độ đô thị hóa cao

B. Mức độ đô thị hóa thấp

C. Chủ yếu là đô thị hóa tự phát

D. Mức độ đô thị hóa rất thấp

Đô thị hóa ở châu Âu có đặc điểm mức độ đô thị hóa thấp.

Chọn: B.

Câu 9: Tỉ lệ gia tăng tự nhiên ở châu Âu

A. Rất thấp. B. Thấp. C. Cao. D. Rất cao.

Tỉ lệ gia tăng tự nhiên ở châu Âu rất thấp, chưa tới 0,1%. Nhiều nước Đông Âu còn âm và nhiều nước có dân số tăng chủ yếu là do nhập cư.

Chọn: A.

Câu 10: Đô thị hóa ở châu Âu không có đặc điểm

A. Tỉ lệ dân thành thị cao.

B. Các thành phố nối tiếp nhau thành dải đô thị.

C. Đô thị hóa nông thôn phát triển.

D. Dân thành thị ngày càng tăng.

Đô thị hóa ở châu Âu không có đặc điểm: Tỉ lệ dân thành thị cao, các thành phố nối tiếp nhau tạo thành các dải đô thị và đô thị hóa nông thôn phát triển.

Chọn: D.

Với nội dung bài Dân cư xã hội châu Âu các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về sự đa dạng tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa, mức độ đô thị hóa cao…

Như vậy, website đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Địa lý lớp 7 bài 54: Dân cư xã hội châu Âu. Mời các bạn tham khảo thêm: Giải tập bản đồ Địa lí 7, Giải bài tập Địa Lí 7 ngắn nhất, Giải Vở BT Địa Lí 7, Tài liệu học tập lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Đề thi học kì 1 lớp 7,… được cập nhật liên tục trên website.com để học tốt môn Địa hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button