Giáo Dục

Lý thuyết Địa lý lớp 8 bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam


Lý thuyết Địa lý lớp 8 bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam được website sưu tầm và tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

A. Lý thuyết Địa lý 8 bài 25

Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam có thể chia làm 3 giai đoạn

1. Giai đoạn Tiền Cambri

– Đây là giai đoạn đầu tiên hình thành lãnh thổ nước ta và kết thúc cách đây khoảng 542 triệu năm.

– Vào giai đoạn này các loài sinh vật còn rất ít và đơn giản, bầu khí quyển ít oxi.

2. Giai đoạn Cổ kiến tạo

– Giai đoạn này diễn ra trong hai giai đoạn Cổ sinh và Trung Sinh, kéo dài 500 năm và cách ngày nay ít nhất 65 triệu năm.

– Các vận động tạo núi lớn là Ca-lê-đo-ni, Hex-xi-mi, In-đô-xi-ni, Kim-mê-ri.

– Trong giai đoạn này phần lãnh thổ nước ta được hình thành, giới sinh vật phát triển mạnh mẽ, hình thành các bể than,…

3. Giai đoạn Tân kiến tạo

– Là giai đoạn tương đối ngắn, diễn ra trong đại Tân sinh và là một giai đoạn rất quan trọng đối với nước ta cũng như thế giới.

– Vận động Tân kiến tạo diễn ra cách ngày nay khoảng 25 triệu năm và có cường độ mạnh mẽ làm nâng cao địa hình làm cho sông ngòi trẻ lại hoàn thiện giới sinh vật và còn đang tiếp diễn.

– Trong giai đoạn này con người xuất hiện.

Lịch sử phát triển lâu dài của nước ta đã sản sinh nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng mà chúng ta còn chưa biết hết.

B. Trắc nghiệm Địa lý 8 bài 25

Câu 1: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam chia làm bao nhiêu giai đoạn

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án: B. 3

Giải thích: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam có thể chia làm 3 giai đoạn: Tiền Cambri, giai đoạn Cổ kiến tạo, giai đoạn Tân kiến tạo (trang 93 SGK Địa lí 8).

Câu 2: Giai đoạn đầu tiên hình thành lãnh thổ nước ta là

A. Tiền Cambri

B. Cổ sinh

C. Trung sinh

D. Tân kiến tạo

Đáp án: A. Tiền Cambri

Giải thích: Giai đoạn Tiền Cambri là giai đoạn đầu tiên hình thành lãnh thổ nước ta và kết thúc cách đây khoảng 542 triệu năm (trang 93 SGK Địa lí 8).

Câu 3: Đặc điểm sinh vật trong giai đoạn Tiền Cambri

A. Các loài sinh vật còn rất ít và đơn giản.

B. Thời kì cực thịnh của bò sát khủng long và cây hạt trần.

C. Giới sinh vật phát triển mạnh mẽ.

D. Giới sinh vật phát triển phong phú và hoàn thiện.

Đáp án: A. Các loài sinh vật còn rất ít và đơn giản.

Giải thích: Trong giai đoạn Tiền Cambri các loài sinh vật còn rất ít và đơn giản, bầu khí quyển có rất ít oxi. (trang 93 SGK Địa lí 8).

Câu 4: Giai đoạn Cổ kiến tạo kéo dài bao nhiêu năm

A. 542 triệu năm

B. 500 triệu năm

C. 65 triệu năm

D. 25 triệu năm.

Đáp án: B. 500 triệu năm

Giải thích: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam, giai đoạn này kéo dài 500 năm và cách ngày nay ít nhất 65 triệu năm (trang 93 SGK Địa lí 8).

Câu 5: Đặc điểm không phải trong giai đoạn Tiền Cambri

A. Phần đất liền nước ta là những mảng nền cổ còn nằm trải rác trên mặt biển nguyên thủy.

B. Thời kì cực thịnh của bò sát khủng long và cây hạt trần. Giới sinh vật phát triển mạnh mẽ.

C. Trong giai đoạn này có nhiều vận động kiến tạo lớn.

D. Giai đoạn này đã hình thành các mỏ than.

Đáp án: A. Phần đất liền nước ta là những mảng nền cổ còn nằm trải rác trên mặt biển nguyên thủy.

Giải thích: (trang 93 SGK Địa lí 8).

Câu 6: Vận động tạo núi nào sau đây không trong giai đoạn Cổ kiến tạo

A. Ca-nê-đô-ni

B. Hi-ma-lay-a

C. In-đô-xi-ni

D. Hec-xi-ni

Đáp án: B. Hi-ma-lay-a

Giải thích: Vận động Hi-ma-lay-a trong giai đoạn Tân kiến tạo (trang 94 SGK Địa lí 8).

Câu 7: Sự kiện nổi bật trong giai đoạn tân kiến tạo là

A. Vận động tạo núi Hi-ma-lay-a.

B. Phần lớn lãnh thổ nước ta trở thành đất liền, một bộ phận vững chắc của châu Á-Thái Bình Dương.

C. Hình thành các mỏ khoáng sản.

D. Sự xuất hiện của con người.

Đáp án: D. Sự xuất hiện của con người

Giải thích: (trang 94 SGK Địa lí 8).

Câu 8: Vận động tạo núi nào sau đây trong giai đoạn Tân kiến tạo

A. Ca-nê-đô-ni

B. Hec-xi-ni

C. In-đô-xi-ni

D. Hi-ma-lay-a

Đáp án: D. Hi-ma-lay-a

Giải thích: Vận động Hi-ma-lay-a trong giai đoạn Tân kiến tạo (trang 94 SGK Địa lí 8).

Câu 9: Đặc điểm địa hình của nước ta trong giai đoạn Tân kiến tạo

A. Phần đất liền nước ta là những mảng nền cổ còn nằm trải rác trên mặt biển nguyên thủy.

B. Địa hình nước ta bị ngoại lực bào mòn, hạ thấp trở thành những bề mặt san bằng.

C. Hình thành các khối núi đá vôi hùng vĩ cùng với những bể than ở miền Bắc.

D. Quá trình nâng cao địa hình làm cho sông ngòi trẻ lại và hoạt động mạnh mẽ. đồi núi được nâng cao và mở rộng.

Đáp án: D. Hi-ma-lay-a.

Giải thích: Vận động Hi-ma-lay-a trong giai đoạn Tân kiến tạo (trang 94 SGK Địa lí 8).

Câu 10: Các đồng bằng lớn ở Việt Nam được hình thành trong giai đoạn

A. Tiền Cambri

B. Cổ sinh

C. Trung sinh

D. Tân kiến tạo

Đáp án: D. Tân kiến tạo

Giải thích: (trang 94 SGK Địa lí 8).

Câu 11: Lãnh thổ Việt Nam có quá trình phát triển lâu dài và phức tạp từ Tiền Cambri đến giai đoạn

A. Ngày nay.

B. Tất cả đều sai.

C. Cổ kiến tạo.

D. Tân kiến tạo.

Đáp án: A
Câu 12: Các vùng thường có động đất mạnh như Điện Biên, Lai Châu là nơi:

A. Vỏ Trái Đất yếu.

B. Có những đứt gãy địa chất sâu.

C. Tất cả đều đúng.

D. Chứng tỏ Tân kiến tạo còn đang hoạt động,

Đáp án: C

Câu 13: Giai đoạn Tiền Cambri nước ta có những mảng nền nào?

A. Việt Bắc, Hoàng Liên Sơn.

B. Kon Tum.

C. Tất cả đều đúng.

D. Sông Mã, Pu Hoạt,

Đáp án: C

Câu 14: Ở nước ta, vận động Tân kiến tạo (Hi-ma-lay-a) diễn ra cách đây khoảng:

A. 20 triệu năm

B. 30 triệu năm

C. 15 triệu năm

D. 25 triệu năm

Đáp án: D

Câu 15: Giai đoạn nào có nhiều cuộc vận động tạo núi lớn làm thay đổi hẳn hình thể nước ta so với trước?

A. Giai đoạn Tân kiến tạo.

B. Tất cả đều sai.

C. Giai đoạn Cổ kiến tạo.

D. Giai đoạn chuyển tiếp giữa cổ kiến tạo và Tân kiến tạo.

Đáp án: C

Câu 16: Sự kiện nổi bật trong giai đoạn Tân kiến tạo là:

A. Hình thành các mỏ khoáng sản

B. Giới sinh vật phát triển phong phú và hoàn thiện,

C. Sự xuất hiện của loài người trên Trái Đất.

D. Sự xuất hiện các cao nguyên, badan núi lửa.

Đáp án: C

Câu 17: Loài người xuất hiện trên Trái Đất vào giai đoạn nào?

A. Tân kiến tạo.

B. Tiền Cambri.

C. Cổ kiến tạo.

D. Tất cả đều sai.

Đáp án: A

Câu 18: Giai đoạn nào giới sinh vật phát triển mạnh mẽ và cũng là thời kì cực thịnh của bò sát khủng long và cây hạt trần?

A. Giai đoạn Tân kiến tạo

B. Giai đoạn Cổ kiến tạo

C. Giai đoạn Tiền Cambri

D. Tất cả đều sai

Đáp án: B

Câu 19: Dựa vào hình 25.1, cho biết vào giai đoạn Tiền Cambri các loài sinh vật như thế nào?

A. Còn rất ít và đơn giản.

B. Phát triển mạnh,

C. Tất cả đều sai.

D. Phát triển phong phú và hoàn thiện.

Đáp án: A

Câu 20: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam gồm có mấy giai đoạn lớn?

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

Đáp án: B

Với nội dung bài Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về sự hình thành và phát triển tự nhiên của Việt Nam trải qua ba giai đoạn chính …

Như vậy website đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Địa lý lớp 8 bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Lý thuyết Địa lý lớp 8, Giải bài tập Địa lí 8, Giải tập bản đồ Địa lí 8, Giải Vở BT Địa Lí 8, Tài liệu học tập lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button