Giáo Dục

Lý thuyết Địa lý lớp 8 bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam


Lý thuyết Địa lý lớp 8 bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 8. Chúng tôi hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích giúp các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng sắp tới đây.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

A. Lý thuyết Địa lý 8 bài 36

1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam

a) Đất ở nước ta rất đa dạng, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên Việt Nam.

b) Nước ta có ba nhóm đất chính

– Nhóm đất feralit

+ phân bố ở vùng đồi núi thấp, chiếm khoảng 65% diện tích đất tự nhiên.

+ đặc tính chung của đất là chua, nghèo mùn, nhiều sét, đất có màu đỏ vàng.

+ thích hợp trồng nhiều loại cây công nghiệp.

– Nhóm đất mùn núi cao:

+ nhóm đất này chiếm khoảng 11% diện tích đất tự nhiên.

+ phân bố dưới thảm rừng á nhiệt đới hoặc ôn đới núi cao.

– Nhóm đất phù sa sông và biển

+ chiếm 24% diện tích đất tự nhiên.

+ phân bố ở các đồng bằng

+ tính chất đất: phì nhiêu, đất tơi xốp, ít chua, dễ canh tác và làm thủy lợi. Thích hợp

+ gồm: đất phù sa ngọt, đất chua, đất phèn và đất mặn.

2. Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam

Đất đai là tài nguyên quý giá. Cần sử dụng hợp lí, chống xói mòn, rửa trôi, bạc màu ở miền núi và cải tạo các loại đất chua, mặn, phèn ở đồng bằng ven biển.

B. Trắc nghiệm Địa lý 8 bài 36

Câu 1: Việt Nam có nhóm đất chính

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án: B. 3

Giải thích: Việt Nam có 3 nhóm đất chính: Feralit, đất mùn núi cao và đất phù sa (trang 121 SGK Địa lí 8).

Câu 2: Nhóm đất chiếm tỉ trọng lớn nhất là

A. Đất feralit

B. Đất phù sa

C. Đất mùn núi cao

D. Đất mặn ven biển

Đáp án: A. Đất feralit

Giải thích: Đất feralit chiếm khoảng 65% diện tích đất tự nhiên (trang 126 SGK Địa lí 8).

Câu 3: Đặc điểm của nhóm đất feralit

A. Đất chua, nghèo mùn, nhiều sét.

B. Đất có màu đỏ vàng do có nhiều hợp chất sắt và nhôm.

C. Đất phân bố chủ yếu ở vùng miền đồi núi thấp.

D. Cả 3 đặc điểm trên.

Đáp án: D. Cả 3 đặc điểm trên.

Giải thích: (trang 126 SGK Địa lí 8).

Câu 4: Nhóm đất mùn núi cao phân bố chủ yếu ở

A. Vùng miền núi thấp.

B. Vùng miền núi cao

C. Vùng đồng bằng.

D. Vùng ven biển.

Đáp án: B. Vùng miền núi cao

Giải thích: (trang 128 SGK Địa lí 8).

Câu 5: Dưới nhóm đất mùn núi cao hình thành các thảm thực vật

A. Rừng nhiệt đới ẩm thường xanh

B. Rừng á nhiệt đới và ôn đới núi cao

C. Trồng nhiều cây công nghiệp

D. Rừng ngập mặn.

Đáp án: B. Rừng á nhiệt đới và ôn đới núi cao

Giải thích: (trang 128 SGK Địa lí 8).

Câu 6: Nhóm đất phù sa sông và biển phân bố ở

A. Vùng núi cao

B. Vùng đồi núi thấp

C. Các cao nguyên

D. Các đồng bằng

Đáp án: D. Các đồng bằng

Giải thích: (trang 128 SGK Địa lí 8).

Câu 7: Đặc điểm của nhóm đất feralit

A. Đất chua, nghèo mùn, nhiều sét. Đất có màu đỏ vàng do có nhiều hợp chất sắt và nhôm.

B. Đất có màu đỏ thẫm hoặc vàng đỏ, có độ phì cao, thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp.

C. Đất có nhiều mùn, hình thành dưới thảm rừng á nhiệt đới hoặc ôn đới vùng núi cao.

D. Nhìn chung đất có độ phì nhiêu, dễ canh tác và làm thủy lợi. Đất tơi xốp,ít chua, giàu mùn.

Đáp án: D. Nhìn chung đất có độ phì nhiêu, dễ canh tác và làm thủy lợi.

Giải thích: (trang 128 SGK Địa lí 8).

Câu 8: Đất phù sa cổ phân bố chủ yếu

A. Ven sông Tiền và sông Hậu

B. Vùng ven biển

C. Đông Nam Bộ

D. Vùng trũng Tây Nam Bộ.

Đáp án: C. Đông Nam Bộ

Giải thích: (trang 128 SGK Địa lí 8).

Câu 9: Đất phù sa thích hợp canh tác

A. Các cây công nghiệp lâu năm

B. Trồng rừng

C. Lúa, hoa màu, cây ăn quả,…

D. Khó khăn cho canh tác.

Đáp án: C. Lúa, hoa màu, cây ăn quả,…

Giải thích: (trang 128 SGK Địa lí 8).

Câu 10: Đất phù badan phân bố chủ yếu

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Đông Nam Bộ

D. Tây Nguyên

Đáp án: D. Tây Nguyên

Giải thích: (trang 128 SGK Địa lí 8).

Câu 11: Nước ta có các nhóm đất chính nào?

A. Nhóm đất bồi tụ phù sa sông biển.

B. Nhóm đất feralit.

C. Nhóm đất mùn núi cao.

D. Tất cả đều đúng.

Đáp án: D

Câu 12: Đất tơi xốp giữ nước tốt thích hợp nhất với cây

A. Cây ăn quả.

B. Công nghiệp hằng năm.

C. Lương thực.

D. Công nghiệp lâu năm.

Đáp án: C

Câu 13: Nước ta có mấy nhóm đất chính?

A. 2 nhóm

B. 3 nhóm

C. 4 nhóm

D. 5 nhóm

Đáp án: B

Câu 14: Loại đất phù sa tốt nhất để trồng lúa hoa màu là

A. Đất phù sa được bồi đắp hằng năm ở Nam Bộ.

B. Đất trong đê các con sông ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

C. Tất cả đều đúng

D. Đất ngoài đê các con sông ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Đáp án: A

Câu 15: Nhóm đất bồi tụ phù sa sông biển chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích đất tự nhiên?

A. 18%

B. 21%

C. 24%

D. 27%

Đáp án: C

Câu 16: Đất phèn mặn chiếm diện tích lớn tập trung chủ yếu ờ vùng nào?

A. Đồng bằng sông Cửu Long.

B. Tất cả đều đúng.

C. Duyên hải miền Trung,

D. Đồng bằng sông Hồng.

Đáp án: A

Câu 17: Diện tích đất ở nước ta có hạn, vì thế việc khai thác và sử dụng cần phải:

A. Có biện pháp cải tạo chống các hiện tượng thoái hóa đất.

B. Tất cả đều đúng.

C. Hợp lí và hiệu quả.

Đáp án: B

Câu 18: Sự đa dạng của đất là do các nhân tố nào tạo nên?

A. Tất cả đều đúng.

B. Địa hình, khí hậu, nguồn nước

C. Sinh vật. tác động của con người.

D. Đá mẹ.

Đáp án: A

Câu 19: Đất có màu đỏ thẫm hoặc vàng, độ phi cao thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp được hình thành trên loại đá nào?

A. Đá vôi.

B. Đá granit.

C. Đá phiến mica.

D. Đá badan.

Đáp án: D

Câu 20: Dựa vào hình 36.1, cho biết đất feralit đỏ vàng đồi núi thấp trên các loại đá nằm ở vị trí nào?
Lý thuyết địa lý 8
A. I

B. III

C. II

D. IV

Đáp án: C

Với nội dung bài Đặc điểm đất Việt Nam các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về đặc điểm đất ở nước ta rất đa dạng, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên Việt Nam, vấn đề sử dụng và cải tạo đất tại Việt Nam…

Như vậy website đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Địa lý lớp 8 bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Lý thuyết Địa lý lớp 8, Trắc nghiệm Địa lý 8, Giải bài tập Địa lí 8, Giải tập bản đồ Địa lí 8, Giải Vở BT Địa Lí 8, Tài liệu học tập lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button