Giáo Dục

Lý thuyết Lịch sử lớp 7 bài: Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII


Lý thuyết Lịch sử lớp 7 bài 24 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn Lịch sử 7 bài 24: Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng để học tốt môn Lịch sử 7. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

A. Lý thuyết Lịch sử bài 24

1. Tình hình chính trị

– Chính quyền phong kiến: Mục nát đến cực độ (vua Lê chỉ là bù nhìn, phủ chúa quanh năm hội hè, tệ nạn tham ô công khai, cường hào, địa chủ hà hiếp dân).
– Tăng thuế, mất mùa xảy ra liên tiếp, đời sống nhân dân cực khổ.
– Nhân dân vùng lên chống lại chính quyền phong kiến.

2. Những cuộc khởi nghĩa lớn

Lý thuyết Lịch sử lớp 7 bài 24

(Lược đồ diễn ra các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỷ XVIII)

Thời gian

Tên Cuộc khởi nghĩa

Địa điểm

1737

Nguyễn Dương Hưng

Sơn Tây

1738-1770

Lê Duy Mật

Thanh Nghệ.

1740-1751

Nguyễn Danh Phương

Tam Đảo, Tây Sơn, Tuyên Quang

1741-175

Quận He Nguyễn Hữu Cầu

Đồ Sơn, lên Kinh Bắc, uy hiếp kinh thành Thăng Long, xuống Sơn Nam, Thanh Hóa, Nghệ An.

1739-1769

Hoàng Công Chất

Sơn Nam, Tây Bắc

– Địa bàn hoạt động rộng.

– Thất bại do: khởi nghĩa rời rạc, không liên kết thành phong trào rộng lớn.

– Ý nghĩa:

  • Thể hiện ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột, cường quyền của nhân dân ta.
  • Làm cho chính quyền phong kiến họ Trịnh lung lay tận gốc rễ.
  • Dọn đường cho Tây Sơn tiến ra Bắc.

B. Trắc nghiệm Lịch sử bài 24

Câu 1: Vào giữa thế kỉ XVIII, vua Lê có vai trò như thế nào trong bộ máy cầm quyền?

A. Nắm quyền tối cao.

B. Chỉ là bù nhìn.

C. Bị san sẻ một phần quyền lợi cho chúa Trịnh.

D. Mất quyền vào tay chúa Nguyễn.

Chọn đáp án: B

Giải thích: Vào giữa thế kỉ XVIII, chính quyền phong kiến Đàng Ngoài suy sụp, vua Lê chỉ là bù nhìn, người nắm thực quyền là chúa Trịnh.

Câu 2: Sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Đại Việt bị xâm phạm nghiêm trọng suốt các thế kỉ XVI-XVIII chủ yếu là do

A. Cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt của nhà Minh.

B. Cuộc đấu tranh giành quyền lực trong nội bộ triều đình nhà Lê.

C. Phong trào đấu tranh của nông dân chống triều đình phong kiến.

D. Chiến tranh tranh giành quyền lực giữa các tập đoàn phong kiến.

Chọn đáp án: D

Giải thích: Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII, do sự tranh giành quyền lực của các tập đoàn phong kiến trong nước nên nhân cơ hội đó các thế lực từ bên ngoài nhăm nhe xâm lược Đại Việt.

Câu 3: Tác động lớn nhất của các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII là gì?

A. Thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của người nông dân.

B. Góp phần làm cho cơ đồ họ Trịnh bị lung lay.

C. Đem lại ruộng đất cho nông dân.

D. Giải quyết được nạn đói cho dân nghèo.

Chọn đáp án: B

Giải thích: Tất cả các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII đều thất bại nhưng nó góp phần làm cho chính quyền chúa Trịnh bị lung lay, suy yếu rồi đi đến sụp đổ sau này.

Câu 4: Vị thủ lĩnh nào còn có tên là “quận He”?

A. Hoàng Công Chất.

B. Nguyễn Hữu Cầu.

C. Lê Duy Mật.

D. Nguyễn Danh Phương.

Chọn đáp án: D

Giải thích: (SGK-Tr.118)

Câu 5: Đâu không phải là đặc điểm của phong trào khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài (thế kỉ XVIII)?

A. Địa bàn hoạt động rộng.

B. Diễn ra trong khoảng thời gian dài.

C. Diễn ra liên tiếp.

D. Các cuộc khởi nghĩa kết hợp chặt chẽ với nhau.

Chọn đáp án: D

Giải thích: Các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng ngoài nổ ra lẻ tẻ, chưa kết hợp với nhau. Đó cũng một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của các cuộc khởi nghĩa này.

Câu 6: Cuộc khởi nghĩa của Lê Duy Mật nổ ra ở đâu?

A. Thăng Long.

B. Thanh Hóa và Nghệ An.

C. Hải Dương và Bắc Ninh.

D. Tuyên Quang.

Chọn đáp án: D

Giải thích: (SGK-Tr.118)

Câu 7: Nội dung nào không phản ánh đúng tình trạng Đàng Ngoài vào thế kỉ XVIII?

A. Phủ chúa quanh năm hội hè, yến tiệc.

B. Ruộng đất của nông dân bị lấn chiếm.

C. Nhà Lê trung hưng chính quyền kiểm soát mọi việc.

D. Quan lại, binh lính đục khoét của nhân dân.

Chọn đáp án: C

Giải thích: Đàng Ngoài vào thế kỉ XVIII vua Lê chỉ là bù nhìn, thực quyền trong tay chúa Trịnh.

Câu 8: Nạn đói lớn nhất ở Đàng Ngoài xảy ra vào năm nào?

A. 1740-1741. B. 1741-1742. C. 1742-1743. D. 1743-1744.

Chọn đáp án: D

Giải thích: (SGK-Tr.117)

Câu 9: Tình trạng công thương nghiệp ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII như thế nào?

A. Vô cùng phát triển, đối lập với sự sa sút của nông nghiệp.

B. Sa sút, điêu tàn.

C. Diễn ra bình thường như trước khi có chiến tranh.

D. Được nhà nước đầu tư và phát triển.

Chọn đáp án: B

Giải thích: (SGK-Tr.117)

Câu 10: Biểu hiện nào sau đây không thể hiện sự mục nát của chính quyền Lê-Trịnh ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII?

A. Phủ chúa hội hè quanh năm.

B. Đánh thuế đối với dân nặng nề.

C. Phát triển kinh tế để đối trọng với họ Nguyễn ở Đàng Trong.

D. Khởi nghĩa nông dân xảy ra liên tục.

Chọn đáp án: C

Giải thích: Chúa Trịnh không chăm lo đến đời sống của nhân dân, mặc cho kinh tế sa sút, vỡ đê, quan lính đục khoét của nhân dân.

Với nội dung bài Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về tình hình chính trị, các cuộc khởi nghĩa lớn của nông dân Đàng Ngoài…

Ngoài Lý thuyết Lịch sử lớp 7 bài: Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII đã được website giới thiệu, mời các bạn cùng tham khảo thêm Trắc nghiệm Lịch sử 7, Giải bài tập SGK môn Lịch sử lớp 7, Giải bài tập SBT môn Lịch sử 7 để hoàn thành tốt chương trình học THCS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button