Giáo Dục

Lý thuyết Quy đồng mẫu các phân số


Lý thuyết Quy đồng mẫu các phân số

Lý thuyết Toán lớp 4: Quy đồng mẫu các phân số bao gồm ví dụ chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 chương 4 lớp 4. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết

1. Cách quy đồng mẫu số các phân số Toán lớp 4

a) Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

– Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

– Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

b) Nếu mẫu số của phân số thứ hai mà chia hết cho mẫu số của phân số thứ nhất thì ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số như sau:

– Lấy mẫu số chung là mẫu số của phân số thứ hai.

– Tìm thừa số phụ bằng cách lấy mẫu số thứ hai cho cho mẫu số thứ nhất.

– Nhân cả tử số và mẫu số của phân số thứ nhất với thừa số phụ tương ứng.

– Giữ nguyên phân số thứ hai

Chú ý: ta thường lấy mẫu số chung là số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 và cùng chia hết cho tất cả các mẫu.

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Quy đồng mẫu số hai phân số

Quy đồng mẫu các phân số

Mẫu số chung (MSC) = 3 x 5 = 15

Quy đồng mẫu số hai phân số ta có:

Quy đồng mẫu các phân số

Vậy quy đồng mẫu số hai phân số frac{1}{3}frac{2}{5} ta được hai phân số frac{5}{15}frac{6}{15}

Ví dụ 2: Quy đồng mẫu số hai phân số frac{7}{6}frac{5}{12}.

Ta thấy mẫu số của phân số frac{5}{12} chia hết cho mẫu số của phân số frac{7}{6} (12 : 6 = 2).

Chọn MSC = 12.

Ta có thể quy đồng đồng mẫu số hai phân số và như sau:

Quy đồng mẫu các phân số

và giữ nguyên phân số frac{5}{12}

Vậy quy đồng đồng mẫu số hai phân số frac{7}{6}frac{5}{12} được hai phân số frac{14}{12}frac{5}{12}.

Giải bài tập Quy đồng mẫu các phân số Toán 4

  • Giải bài tập Toán 4 trang 116, 117 SGK: Quy đồng mẫu các phân số
  • Giải bài tập Toán 4 trang 117, 118 SGK: Luyện tập quy đồng mẫu các phân số
  • Giải bài tập Toán 4 trang 118 SGK: Luyện tập chung
  • Giải vở bài tập Toán 4 bài 103: Quy đồng mẫu các phân số
  • Giải vở bài tập Toán 4 bài 104: Quy đồng mẫu các phân số (tiếp theo)
  • Giải vở bài tập Toán 4 bài 105: Luyện tập Quy đồng mẫu các phân số
  • Bài tập Toán lớp 4 – Quy đồng mẫu số các phân số

Ngoài Quy đồng mẫu các phân số được website sưu tầm, chọn lọc. Các em tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button