Giáo Dục

Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 55


Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)

Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo) được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 50

Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 53

Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 54

Hạn chế ô nhiễm môi trường

Hậu quả của ô nhiễm môi trường là làm ảnh hưởng tới sức khỏe và gây ra nhiều bệnh cho con người và sinh vật. Con người có khả năng hạn chế môi trường

– Hạn chế ô nhiễm không khí

Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)

– Hạn chế ô nhiễm nguồn nước

Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)

– Hạn chế ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật

Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)

– Hạn chế ô nhiễm do chất thải rắn

Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)

Những hiểu biết và ý thức của con người đối với bảo vệ môi trường có vai trò rất lớn trong việc phòng chống ô nhiễm môi trường. Mỗi người đều có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường sống của mình.

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Sinh học lớp 9, Giải Vở BT Sinh Học 9, Chuyên đề Sinh học 9, Giải bài tập Sinh học 9, Tài liệu học tập lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button