Giáo Dục

Lý thuyết Tiếng Việt 2 bài 121


Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2 bài 121 giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt 2 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng để học tốt Tiếng Việt 2. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt 2 bài 121

CHÍNH TẢ: CHÁU NHỚ BÁC HỒ

1. Nghe – viết: Cháu nhớ Bác Hồ (từ Đêm đêm … đến Bác hôn.)

Những từ nào trong bài chính tả phải viết hoa? Vì sao?

Những từ phải viết hoa đó là:

– Tên riêng: Bác.

– Những chữ đầu câu thơ: Đêm, Giở, Nhìn, Nhìn, Càng, Ôm.

2. Điền vào chỗ trống:

a) ch hay tr?

…ăm sóc, một …ăm, va …ạm, …ạm y tế

Trả lời:

chăm sóc, một trăm, va chạm, trạm y tế.

b) êt hay êch?

ngày T…, dấu v…, chênh l…, d… vải

Trả lời:

ngày Tết, dấu vết, chênh lệch, dệt vải.

3. Thi đặt câu nhanh:

Gợi ý:

a) Với từ chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr:

– Minh là một cô bé chăm chỉ học tập.

– Khuôn mặt bé Minh rất tròn trịa.

b) Với từ chứa tiếng có vần êt hoặc êch.

– Hôm nay bà rất mệt mỏi.

– Ban đêm, tiếng ếch kêu râm ran ngoài đồng ruộng.

Như vậy là website đã giới thiệu bài viết Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2 bài 121 nhằm giúp các em học tốt hơn môn Tiếng Việt lớp 2. Ngoài tài liệu về Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 2 và Đề thi học kì 2 lớp 2 mới nhất được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button