Giáo Dục

Lý thuyết Tiếng Việt 2 bài 137


Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2 bài 137 giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt 2 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng để học tốt Tiếng Việt 2. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt 2 bài 137

LUYỆN TỪ VÀ CÂU: TỪ TRÁI NGHĨA. MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ CHỈ NGHỀ NGHIỆP

1. Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo, tìm những từ ngữ trái nghĩa điền vào chỗ trống:

Lý thuyết Tiếng Việt 2 bài 137

2. Hãy giải thích từng từ dưới đây bằng từ trái nghĩa với nó:

a) Trẻ con

– Trái nghĩa với người lớn.

b) Cuối cùng

– Trái nghĩa với đầu tiên (ban đầu, bắt đầu, khởi đầu)

c) Xuất hiện

– Trái nghĩa với biến mất (mất tăm, mất tích)

d) Bình tĩnh

– Trái nghĩa với vội vàng (luống cuống, vội vã, cuống quýt, hốt hoảng)

3. Chọn ý thích hợp ở cột B cho các từ ngữ ở cột A:

Lý thuyết Tiếng Việt 2 bài 137

Như vậy là website đã giới thiệu bài viết Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2 bài 137 nhằm giúp các em học tốt hơn môn Tiếng Việt lớp 2. Ngoài tài liệu về Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 2 và Đề thi học kì 2 lớp 2 mới nhất được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button