Giáo Dục

Lý thuyết Tiếng Việt 2 bài 37


Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2

Lý thuyết Tiếng Việt 2 bài 37 giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt 2 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng để học tốt Tiếng Việt 2. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt 2 bài 37

CHÍNH TẢ: NGÀY LỄ

1. Tập chép:

Ngày lễ

Ngày 8 tháng 3 hàng năm là Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngày 1 tháng 5 là Ngày Quốc tế Lao động. Ngày 1 tháng 6 là ngày Quốc tế Thiếu nhi. Còn ngày 1 tháng 10 được lấy làm Ngày Quốc tế Người cao tuổi.

Những chữ nào trong tên các ngày lễ trên được viết hoa?

Các chữ được viết hoa: Ngày, Quốc, Phụ, Lao, Thiếu, Người.

2. Điền vào chỗ trống chay k?

con …á, con …iến, cây …ầu, dòng …ênh

Trả lời: con cá, con kiến, cây cầu, dòng kênh.

3. Điền vào chỗ trống:

a. l hay n?

…o sợ, ăn …o, hoa …an, thuyền …an

Trả lời: lo sợ, ăn no, hoa lan, thuyền nan

b. nghỉ hay nghĩ?

… học, lo …, … ngơi, ngẫm …

Trả lời: nghỉ học, lo nghĩ, nghỉ ngơi, ngẫm nghĩ.

Như vậy là website đã giới thiệu bài viết Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2 bài 37 nhằm giúp các em học tốt hơn môn Tiếng Việt lớp 2. Ngoài tài liệu về Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 2 và Đề thi học kì 2 lớp 2 mới nhất được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button