Giáo Dục

Lý thuyết Tiếng Việt 2 bài 93


Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2

Lý thuyết Tiếng Việt 2 bài 93 giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt 2 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng để học tốt Tiếng Việt 2. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt 2 bài 93

CHÍNH TẢ: NGÀY HỘI ĐUA VOI Ở TÂY NGUYÊN

1. Nghe – viết:

Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên

Hằng năm, cứ đến mùa xuân, đồng bào Ê-đê, Mơ-nông lại tưng bừng mở hộ đua voi. Hàng trăm con voi nục nịch kéo đến. Mặt trời chưa mọc, từ các buôn, bà con đã nườm nượp đổ ra. Các chị mặc những chiếc váy thêu rực rỡ, cổ đeo vòng bạc …

Theo Lê Tấn

Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa? Vì sao?

– Tên bài chính tả: Ngày

– Tên riêng: Tây Nguyên, Ê-đê, Mơ-nông.

– Những chữ đứng đầu câu: Hằng, Hàng, Mặt, Các.

2.

a) Điền vào chỗ trống l hay n?

…ăm gian …ều cỏ thấp …e te

Ngõ tối đêm sâu đóm lập …òe

…ưng giậu phất phơ màu khói nhạt

…àn ao lóng …ánh bóng trăng …oe.

Nguyễn Khuyến

Trả lời:

Năm gian lều cỏ thấp le te

Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe

Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt

Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.

b) Tìm những tiếng có nghĩa để điền vào ô trống:

CHÍNH TẢ: NGÀY HỘI ĐUA VOI Ở TÂY NGUYÊN

Trả lời:

CHÍNH TẢ: NGÀY HỘI ĐUA VOI Ở TÂY NGUYÊN

Như vậy là website đã giới thiệu bài viết Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2 bài 93 nhằm giúp các em học tốt hơn môn Tiếng Việt lớp 2. Ngoài tài liệu về Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 2 và Đề thi học kì 2 lớp 2 mới nhất được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button