Giáo Dục

Lý thuyết Tiếng Việt 2: Chính tả: Cây xoài của ông em


Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2: Chính tả: Cây xoài của ông em giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt 2 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng để học tốt Tiếng Việt 2. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt 2: Chính tả: Cây xoài của ông em

1. Nghe – viết: Cây xoài của ông em (từ Ông em trồng … đến bày lên bàn thờ ông)

Bạn đang xem: Lý thuyết Tiếng Việt 2: Chính tả: Cây xoài của ông em

2. Điền vào chỗ trống g hay gh?

– Lên thác xuống …ềnh

– Con …à cục tác lá chanh.

– …ạo trắng nước trong

– …i lòng tạc dạ

Trả lời:

– Lên thác xuống ghềnh

– Con gà cục tác lá chanh.

Gạo trắng nước trong

Ghi lòng tạc dạ

3. Điền vào chỗ trống:

s hay x?

– Nhà …ạch thì mát, bát …ạch ngon cơm.

– Cây …anh thì lá cũng …anh

Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

Trả lời:

– Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.

– Cây xanh thì lá cũng xanh

Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

ươn hay ương?

– Th… người như thể th… thân

– Cá không ăn muối cá …

Con cãi cha mẹ, trăm đ… con hư.

Trả lời:

– Thương người như thể thương thân

– Cá không ăn muối cá ươn

Con cãi cha mẹ, trăm đường con hư.

Như vậy là website đã giới thiệu bài viết Chính tả: Cây xoài của ông em nhằm giúp các em học tốt hơn môn Tiếng Việt lớp 2. Ngoài tài liệu về Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 2 và Đề thi học kì 2 lớp 2 mới nhất được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button