Giáo Dục

Lý thuyết Tiếng Việt 2: Chính tả: Mưa bóng mây


Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2: Chính tả: Mưa bóng mây giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt 2 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng để học tốt Tiếng Việt 2. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt 2: Chính tả: Mưa bóng mây

1. Nghe – viết: Mưa bóng mây

– Tìm các chữ có vần ươi, ươt, oang, ay trong bài chính tả.

– Chữ có vần ươi: cười

– Chữ có vần ươt: ướt

– Chữ có vần oang:thoáng

– Chữ có vần ay: ngay, tay

2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?

a)

– (sương, xương): … mù, cây … rồng

– (sa, xa): đất phù …, đường …

– (sót, xót): … xa, thiếu …

Trả lời:

sương mù, cây xương rồng

– đất phù sa, đường xa

xót xa, thiếu sót

b)

-(chiết, chiếc): … cành, … lá

– (tiết, tiếc): nhớ …, … kiệm

– (biết, biếc): hiểu …, xanh …

Trả lời:

chiết cành, chiếc

– nhớ tiếc, tiết kiệm

hiểu biết, xanh biếc

Như vậy là website đã giới thiệu bài viết Chính tả: Mưa bóng mây nhằm giúp các em học tốt hơn môn Tiếng Việt lớp 2. Ngoài tài liệu về Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 2 và Đề thi học kì 2 lớp 2 mới nhất được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button