Giáo Dục

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 21


Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 21 giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng học tốt môn Tiếng Việt 3. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 19

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 20

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 21

CHÍNH TẢ: NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM

I. Nghe – viết: Người lính dũng cảm (từ Viên tướng khoát tay… đến hết)

1. Điền vào chỗ trống:

a) l hay n?

Hoa …ựu …ở đầy một vườn đỏ …ắng

…ũ bướm vàng …ơ đãng …ướt bay qua.

Anh Thơ

b) en hay eng?

– Tháp Mười đẹp nhất bông s…

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.

Bảo Định Giang

– Bước tới đèo ngang bóng xế tà

Cỏ cây ch… đã, lá ch… hoa.

Bà Huyện Thanh Quan

Trả lời:

a) Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng

Lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay qua

b)

– Tháp Mười đẹp nhất bông sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.

– Bước tới đèo ngang bóng xế tà

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.

2. Chép vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau:

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 21

Trả lời:

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 bài 21

Ngoài tài liệu về Lý thuyết Tiếng Việt lớp 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 3 và Đề thi học kì 2 lớp 3 mới nhất được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button