Giáo Dục

Lý thuyết Tính chất kết hợp của phép cộng


Lý thuyết Tính chất kết hợp của phép cộng

Lý thuyết Toán lớp 4: Tính chất kết hợp của phép cộng bao gồm ví dụ chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 chương 2, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

Tính chất kết hợp của phép cộng Toán lớp 4

So sánh giá trị của hai biểu thức (a + b) + c và a + (b + c) trong bảng sau:

a

b

c

(a + b )+ c

a + (b+ c)

5

4

6

(5 + 4) = 6 = 9 + 6 = 15

5 + (4 + 6) = 5 + 10 = 15

35

15

20

(35 + 15) + 20 = 50 + 20 = 70

35 + (15 + 20) = 35 + 35 = 70

28

49

51

(28 + 49) + 51 = 77 + 51 = 128

28 + (49 +51) = 28 + 100 = 128

Ta thấy giá trị của (a +b ) + c và của a + (b +c) luôn luôn bằng nhau, ta viết:

(a +b ) + c = a + (b +c)

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.

Chú ý: Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a +b + c như sau:

a + b + c = (a +b) +c = a + (b + c)

Giải bài tập Tính chất kết hợp của phép cộng Toán 4

  • Giải bài tập trang 45, 46 SGK Toán 4: Tính chất kết hợp của phép cộng – Luyện tập
  • Giải vở bài tập Toán 4 bài 35: Tính chất kết hợp của phép cộng
  • Giải vở bài tập Toán 4 bài 36: Luyện tập

Ngoài Lý thuyết Tính chất kết hợp của phép cộng được website sưu tầm, chọn lọc. Các em tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 chương trình học lớp 4 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button