Giáo Dục

Lý thuyết Toán lớp 1: Một chục. Tia số


Lý thuyết Toán lớp 1: Một chục. Tia số bao gồm chi tiết 3 dạng Toán cơ bản, sử dụng các ví dụ kèm theo hướng dẫn giải chi tiết, dành cho các em học sinh lớp 1 tham khảo, giúp các em học sinh rèn luyện giải môn Toán lớp 1. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Nhận biết ban đầu về một chục và mối quan hệ chục – đơn vị:

10 đơn vị = 1 chục

– Tia số, đọc và viết số trên tia số:

Lý thuyết Toán lớp 1

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Mối quan hệ giữa một chục và 10 đơn vị

– Đếm số lượng các vật đã cho và vẽ thêm hoặc khoanh tròn cho đủ 1 chục.

1 chục = 10 đơn vị

Ví dụ: Vẽ thêm cho đủ 1 chục chấm tròn.

Lý thuyết Toán lớp 1

Giải:

Trong hình đã cho có 7 chấm tròn.

Vì 1 chục = 10 đơn vị và 7 + 3 = 10 nên cần vẽ thêm 3 chấm tròn nữa.

Lý thuyết Toán lớp 1

Dạng 2: Điền số thích hợp vào tia số.

Em xác định các khoảng cách được chia trên tia số, số đơn vị cách đều rồi đếm và điền các số tương ứng.

Lý thuyết Toán lớp 1

Giải:

Từ 0 đến 2 có 2 khoảng bằng nhau nên mỗi đoạn là 1 đơn vị.

Từ 3 đến 5 ta cũng làm tương tự và điền vào số 4

Các số điền vào chỗ chấm sẽ được tia số như sau:

Lý thuyết Toán lớp 1

Dạng 3: So sánh, tính toán với 1 chục.

Ghi nhớ : 1 chục = 10 đơn vị

Khi so sánh hoặc tính toán 1 chục với các số thì:

– Đổi 1 chục sang đơn vị.

– So sánh, tính toán với các số.

Ví dụ: Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ trống:

1 chục ….9 đơn vị

Giải:

Ta có: 1 chục= 10 đơn vị

Mà 10 đơn vị > 9 đơn vị.

Vậy 1 chục > 9 đơn vị

Dấu cần điền vào chỗ trống là “>”.

Ngoài Lý thuyết Toán lớp 1 được trình bày khoa học, các bạn có thể tham khảo thêm: Bài tập toán lớp 1 cơ bản và nâng cao là tài liệu được website tổng hợp và sưu tầm, giúp các em học tốt hơn mỗi ngày.

Các bạn học sinh hoàn toàn có thể tự tiến hành làm bài tập và giải toán theo đúng những kiến thức trên đã học, các phụ huynh có thể đánh giá khả năng học tập của các con và đưa ra phương hướng học tập tốt nhất cho các em. Chúc các em có thể nâng cao được các kỹ năng giải Toán lớp 1 của mình một cách tốt nhất. Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 1: Một chục. Tia số, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1, đề thi học kì 2 lớp 1 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 1 học kì 1 và cuối học kì 2 đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button