Giáo Dục

Lý thuyết Toán lớp 1: Phép trừ dạng 17 – 3


Lý thuyết Toán lớp 1: Phép trừ dạng 17 – 3 bao gồm chi tiết 3 dạng Toán cơ bản, sử dụng các ví dụ kèm theo hướng dẫn giải chi tiết, dành cho các em học sinh lớp 1 tham khảo, giúp các em học sinh rèn luyện giải môn Toán lớp 1. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Biết làm tính trừ (không nhớ) trong phạm vi 20

– Trừ nhẩm dạng 17 – 3

Lý thuyết Toán lớp 1: Phép trừ dạng 17 - 3

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính dạng

Thực hiện phép trừ hàng dọc hoặc hàng ngang.

Với phép tính hàng dọc, em đặt tính thẳng hàng rồi trừ các số từ hàng đơn vị đến hàng chục.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 18 – 5

Giải

Lý thuyết Toán lớp 1: Phép trừ dạng 17 - 3

Dạng 2: Tính nhẩm

Thực hiện phép trừ không nhớ dạng 17-3 theo hàng ngang mà không cần đặt tính.

– Bước 1: Trừ các số ở hàng đơn vị

– Bước 2: Giữ nguyên chữ số 1 ở hàng chục.

Ví dụ: Tính nhẩm: 14 – 3

Giải:

Em nhẩm: 4 – 3 = 1, giữ nguyên chữ số 1 ở hàng chục

Vậy 14 – 3 = 11

Dạng 3: Toán đố.

Vận dụng phép trừ vừa học, em giải quyết các bài toán đố.

1. Đọc và phân tích đề: Xác định các số liệu đã cho, số lượng giảm bớt và yêu cầu của bài toán.

2. Tìm cách giải: Muốn tìm giá trị còn lại thì em thường dùng phép tính trừ.

3. Trình bày lời giải: Viết lời giải, phép tính và đáp số cho bài toán.

4. Kiểm tra lời giải của bài toán và kết quả vừa tìm được.?

Ví dụ: Một người nông dân nuôi 13 con gà, sau đó người ấy bán đi 2 con. Hỏi người nông dân đó còn lại bao nhiêu con gà?

Giải:

Người nông dân đó còn lại số con gà là:

13 – 2 = 11 (con)

Đáp số: 11 con.

Đây là tài liệu hữu ích về lý thuyết Toán lớp 1, rất quan trọng trong chương trình Toán 1 mà các em cần phải đặc biệt lưu tâm và chú ý học chắc ngay từ đầu, để nâng cao trình độ học tập của mình.

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 1: Phép trừ dạng 17 – 3, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1, đề thi học kì 2 lớp 1 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 1 học kì 1 và cuối học kì 2 đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button