Giáo Dục

Lý thuyết Toán lớp 3: Bảng nhân 8


Lý thuyết Bảng nhân 8

Lý thuyết Bảng nhân 8 – Toán lớp 3 bao gồm chi tiết các dạng Toán sử dụng các phép tính kèm theo cách giải chi tiết dành cho các em học sinh tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán 3. Mời các em học sinh cùng luyện tập.

Lý thuyết môn Toán 3

BẢNG NHÂN 8

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Khái niệm phép nhân với 8: Các số 8 được cộng liên tiếp với nhau nhiều lần thì được chuyển thành phép nhân.

Ví dụ: 8 + 8 + 8 + 8 = 8 x = 32

Bảng nhân 8 và vận dụng vào tính giá trị biểu thức, các bài toán có lời văn.

Lý thuyết môn Toán 3

Trong phép nhân, khi đổi vị trí hai số thì giá trị của phép tính không thay đổi.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tính nhẩm

– Áp dụng bảng nhân 8, nhẩm nhanh các giá trị đơn giản.

– Đếm cách 8 liên tiếp để tìm giá trị của phép nhân.

Ví dụ: Nhẩm 8 x 3

Giải:

8 x 3 = 8 + 8 + 8 = 24

Vậy 8 x 3 = 24

Dạng 2: Tính giá trị biểu thức

+ Biểu thức chỉ chứa phép tính nhân, ta thực hiện phép tính từ trái sang phải.

+ Biểu thức có chứa phép tính nhân và phép tính cộng, trừ:

Bước 1: Thực hiện phép nhân

Bước 2: Thực hiện phép cộng, trừ theo thứ tự từ trái sang phải.

Lý thuyết môn Toán 3

Dạng 3: Toán đố

Bước 1: Đọc và phân tích đề, xác định giá trị của mỗi nhóm hoặc một nhóm, yêu cầu của đề bài.

Bước 2: Muốn tìm số lượng của một vài nhóm tương tự ta sử dụng phép nhân.

Bước 3: Trình bày bài toán rõ ràng: Câu lời giải, phép tính và đáp số.

Bước 4: Kiểm tra lời giải và kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Mỗi can có 8 lít dầu. Hỏi 6 can như thế thì có bao nhiêu lít dầu?

Phân tích đề và tìm cách giải:

Đề bài đã cho số dầu trong mỗi can và cần tìm số lít dầu trong 6 can.

Muốn tìm số dầu ta lấy số dầu trong một can nhân với 6

Giải:

6 can có số lít dầu là:

8 x 6 = 48

Đáp số: 48 l

Dạng 4: Đếm cách 8

Cộng liên tiếp 8 đơn vị, bắt đầu từ số cho trước.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

(16, 24,….,40,…,56)

Giải:

Đếm cách 8 đơn vị và điền số còn thiếu vào chỗ trống:

(16, 24, 32, 40, 48, 56)

Số cần điền vào chỗ trống là số 32 và số 48.

Dạng 5: So sánh.

Bước 1: Tính giá trị của các phép toán đã cho.

Bước 2: So sánh các giá trị vừa tìm được.

Ví dụ: Trong các phép tính sau, phép tính nào có giá trị lớn nhất?

A. 8 x 4

B. 8 x 3

C. 8 x 5

Giải

Ta có giá trị của các phép tính là:

8 x 4 = 32

8 x 3 = 24

8 x 5 = 40

Vì (24 < 32 < 40) nên phép toán có giá trị lớn nhất là 8 x 5 = 40. Đáp án C.

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 3: Bảng nhân 8, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button